B-kørekort

Læs om reglerne for at køre med trailer på kategori B-kørekort.

Her finder du svar på, hvilken kombination af bil og trailer, du lovligt må køre med på dit kategori B-kørekort. Når du ved, hvad der gælder for dit kørekort, skal du også undersøge, om bilen rent faktisk må trække traileren, og hvor meget du i givet fald må læsse den.

Når du skal finde ud af, hvad du må køre med på dit kategori B-kørekort, skal du se på bilens OG trailerens tilladte totalvægt, som du finder på bilens og trailerens registreringsattester. Det er afgørende, at bilens og trailerens tilladte totalvægt tilsammen ikke overstiger 3.500 kg, som er det maksimale, du må føre på et almindeligt kørekort til bil.

Bilens og trailerens faktiske vægt (egenvægt eller køreklar vægt ifølge registreringsattesten + passagerer, bagage og læs) skal du først kigge på, når du er ved, om du på dit B-kørekort må køre vogntoget i forhold til den tilladte totalvægt. Hvis den tilladte totalvægt sammenlagt overstiger 3.500 kg, må altså ikke køre med en bil og trailer, selvom den faktiske vægt holder sig under 3.500 kg.

Eksempel:

Du har en Volkswagen Passat, som du gerne vil trække en hestetrailer med. Bilens totalvægt er 2.200 kg og hestetrailerens totalvægt er 2.000 kg. Bilens køreklare vægt er 1.600 kg, og hestetraileren har en egenvægt på 800 kg, og da du kun skal have én hest med, som vejer 600 kg, er du i tvivl om, hvorvidt du må køre med denne kombination af bil og trailer, da vogntogets faktisk vægt kommer til at være cirka 3.000 kg.

Svar: På dit kategori B-kørekort må du ikke køre med denne kombination af bil og trailer, da den tilladte totalvægt på bil og trailer tilsammen er 4.200 kg. Det er i dette eksempel ikke afgørende, at vogntogets faktiske vægt holder sig under 3.500 kg, da dit kategori B-kørekorts grænse for tilladte totalvægt er den begrænsende faktor.