Find medarbejder

Find kontaktoplysninger til alle medarbejdere i Rådet for Sikker Trafik.

Ledelse

Mogens Kjærgaard Møller

Administrerende direktør

Tlf: +45 4036 7801

mkm@sikkertrafik.dk

Mogens er administrerende direktør med det overordnede ansvar for Rådets ledelse, strategi, drift og udvikling af aktiviteter i Rådet for Sikker Trafik.

Karina Petersen

Vicedirektør

Tlf: +45 4035 3976

kp@sikkertrafik.dk

Karina er vicedirektør med ansvar for opgaver inden for ledelse, strategi og partnerskaber. Karina er derudover ansvarlig for Rådets forebyggelsesarbejde inden for kampagner, kommunikation og undervisning.

Presse

Søren Ørsted Pedersen

Pressechef

Tlf: +45 2232 7009

sop@sikkertrafik.dk

Søren er pressechef med ansvar for den daglige kontakt med pressen.

Jeppe Gudmandsen

Pressekonsulent

Tlf: +45 2811 5863

jhg@sikkertrafik.dk

Jeppe kan hjælpe med at finde den rigtige ekspert eller en case til at illustrere en historie.

Projekter og kampagner

Liv Knoblauch Kofoed-Jensen

Seniorprojektleder

Tlf: +45 2572 7110

liv@sikkertrafik.dk

Liv har ansvaret for at udvikle og gennemføre indsatser for landets skolepatruljer og for indsatsen for at skabe en bedre trafikkultur.

Lisbeth Sahl Bauditz

Seniorprojektleder

Tlf: +45 4242 7027

lsb@sikkertrafik.dk

Lisbeth har ansvaret for cykelhjelmskampagnen og uopmærksomhedskampagnen. Hun er desuden involveret i tilrettelæggelsen af indsatsen målrettet unge bilister.

Morten Wehner

Seniorprojektleder

Tlf: +45 2331 5125

mw@sikkertrafik.dk

Morten har ansvaret for fartkampagnen og Stop Spritkørsel-kampagnen.

Pernille Sølund Ehlers

Chefkonsulent

Tlf: +45 6170 4109

pe@sikkertrafik.dk

Pernille har ansvar for trafikfagligt indhold i Rådets kampagner, strategier og indsatser.

Anne-Sofie Helms

Digital journalist

Tlf: +45 6095 7303

ahe@sikkertrafik.dk

Anne-Sofie har ansvar for Rådets Instagram og facebookside og producerer en stor del af Rådets video- og fotomaterialer.

Sally Elvekjær Urquizu

Projektleder

Tlf: +45 6170 6889

sej@sikkertrafik.dk

Sally er projektleder på kampagnen Forældre som Rollemodeller samt digital makker på en række af de andre kampagner med fokus på SoMe og web (på orlov).

Kamille Hede Ulrik

Social Media Manager

Tlf: +45 6046 5979

khu@sikkertrafik.dk

Kamille har ansvaret for Rådets sider på sociale medier, hvor hun blandt andet står for annoncering, evaluering af kampagner og indholdsproduktion.

Mathias Hjorth Frederiksen

Seniorprojektleder

Tlf: +45 2991 5311

mhf@sikkertrafik.dk

Mathias er ansvarlig for virksomhedssamarbejder samt projektleder for krydskampagnen og cykelhjelme til unge.

Tanja Kjærside

Projektmedarbejder

Tlf: +45 3916 3939

tk@sikkertrafik.dk

Tanja understøtter og supporterer gennemførelsen af vores indsats for landets skolepatruljer.

Anne Hemp

Grafisk designer

Tlf: +45 2497 0403

ah@sikkertrafik.dk

Anne har ansvaret for Rådets visuelle identitet.

Dokumentation

Lise Heiner Schmidt

Udviklings- og kvalitetschef

Tlf: +45 6126 9441

ls@sikkertrafik.dk

Lise har ansvaret for dokumentation, prætest, analyser og evaluering.

Jesper Hemmingsen

Chefkonsulent

Tlf: +45 2685 2914

jh@sikkertrafik.dk

Jesper er ansvarlig for, at Rådets arbejde bygger på veldokumenteret viden om trafiksikkerhedsdata.

Bjørn Olsson

Specialkonsulent

Tlf: +45 2252 5227

bo@sikkertrafik.dk

Bjørn har ansvaret for nogle af Rådet for Sikker Trafiks større undersøgelser og analyser.

Mads Højmark Pedersen

Studentermedhjælper

mhp@sikkertrafik.dk

Udarbejdelse af interne evalueringer og cykelhjelmstællingsrapporter.

Undervisning - Skole og kommune

Lars Olsen

Seniorprojektleder

Tlf: +45 2891 7166

lo@sikkertrafik.dk

Lars har ansvaret for Sikker Trafik LIVE. Derudover har han ansvaret for kurser for knallertundervisere og for materialer til færdselsrelateret førstehjælp.

Tine Jürgens

Projektkoordinator

Tlf: +45 5090 0457

tj@sikkertrafik.dk

Tine arbejder med Sikker Trafik LIVE og har det overordnede ansvar for koordinering af LIVE-besøg og markedsføring af disse. Derudover varetager hun de administrative opgaver i projektet og har den daglig kontakt til skoler og ambassadører.

Petrea Overgaard Busck

Specialkonsulent

Tlf: +45 2871 2532

pb@sikkertrafik.dk

Petrea har ansvaret for udvikling og markedsføring af Rådets undervisningstilbud samt netværksmøder med Rådets samarbejdspartnere. Derudover varetager hun rekruttering, uddannelse og løbende kvalificering af ambassadører i Sikker Trafik LIVE.

Rosa Nissen

Specialkonsulent

Tlf: +45 6165 0443

rn@sikkertrafik.dk

Rosa har ansvarlig for strategi, kommunikation og markedsføring af undervisningsmaterialer til trafikundervisning samt udvikling og gennemførelse af skolestartskampagnen 'Børn på vej'. Derudover arbejder hun med kommunikation til forældre.

Økonomi, IT/web og service

Tine Fibiger Nørfelt

Økonomichef

Tlf: +45 2496 1133

tfn@sikkertrafik.dk

Tine har ansvaret for Rådets budget, regnskab, bogholderi og løn.

Jannie Höfling

Økonomimedarbejder

Tlf: +45 2257 3911

jah@sikkertrafik.dk

Jannie har ansvaret for opgaver inden for løn og økonomi.

Stefan Lehm

IT- og driftschef

Tlf: +45 3916 3939

sl[]sikkertrafik.dk

Stefan har ansvaret for leverandører, indkøb og drift af Rådets IT og digitale platforme.

Anders Søndergaard Baad

Webmaster

Tlf: +45 8161 7299

asb@sikkertrafik.dk

Anders er webmaster og varetager opgaver indenfor web, optimering og analytics.

Dorte Borg

Administration

Tlf: +45 3916 3928

dob@sikkertrafik.dk

Dorte har ansvar for webshop og bestilling af kampagnematerialer.

Kurt Nielsen

Lagerchef

Tlf: +45 3916 3923

kn@sikkertrafik.dk

Kurt har ansvaret for den daglige drift af lageret.

Gitte Larsen

Servicekoordinator

Tlf: +45 3916 3930

gl@sikkertrafik.dk

Gitte har ansvaret for leverancer af rengøring, frokost og mødeforplejning.