Nyttigt ekstraudstyr i bilen

Vær forberedt, så du kan klare et havari eller mindre ulykker uden at sætte sikkerheden på spil.

Disse ting bør du altid have i din bil:

Advarselstrekant

Du skal bruge en advarselstrekant, hvis du får motorstop eller må stoppe bilen af en anden årsag et sted, hvor bilen kan være til gene for den øvrige trafik.

Du skal anbringe advarselstrekanten i samme side af vejen som din bil, ud mod kørebanen, så andre kan se den. Den skal stå mindst 50 m før bilen på landeveje og i byområder. På motorveje skal den stå mindst 100 m før.

Refleksveste

Sørg for, at der er mindst én – men gerne flere -  refleksveste i bilen. De skal være lette at få fat i, så du/I ikke skal lede efter dem, når du får brug for dem. Placér dem fx i sidelommer eller lommerne bag på forsædet.

Brandslukker

Hvis der går ild i din bil, kan det hurtigt blive alvorligt, hvis du ikke kan slukke den. Hav derfor en godkendt brandslukker med, og sørg for, at den er et sted, hvor du nemt kan få fat i den.

OBS. Hvis der går ild i en el-bil, kan den være meget svær at slukke og kan udvikle farlig røg, hvis batteriet går i brand. Flyt biler i nærheden og ring 112.

Førstehjælpskasse

Hav altid en førstehjælpskasse med i bilen, så du kan klare mindre skader.

Ekstra sæt pærer

Så kan du skifte dem, hvis den går ud. Det kan være farligt at køre med defekte lygter, og det er også ulovligt.

Hvis du skal køre til udlandet

Krav til sikkerhedsudstyr varierer fra land til land. Tjek det, inden du kører. I mange lande er der krav om, at man skal have mindst en refleksvest i bilen.