Find mere viden

Links til mere statistik og viden

Her kan du finde mere statistik og viden om trafikulykker i Danmark: 

Vejdirektoratet. Her kan du finde opdateret ulykkesstatistik, årsrapporter og Den Udvidede Dødsulykkesstatistik. 

Danmarks Statistik. Klik på emnet Transport – Trafikulykker. Her kan du selv trække tal og statistik om trafikulykker med dræbte og tilskadekomne ud fra dine egne søgekriterier. 

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. Havarikommissionen har udgivet en lang række tematiske dybdeanalyser af trafikulykker, fx om frontalkollisioner, varebiler, elcykler og traktorer. Du kan også finde tværgående analyser om faktorer som fx træthed, risikovillig kørsel, fart mv. 

Færdselssikkerhedskommissionen. Her kan du finde den nationale handlingsplan for trafiksikkerhed og se målsætninger for trafiksikkerhed i Danmark. 

Det nationale Center for Cykelfremme. Her er af viden om cykeltrafik, trafiksikkerhed og cykelfremme både i Danmark og udlandet. 

Forskningsgruppen for trafikforskning, Aalborg Universitet. Forsker i bl.a.  vejudformning, planlægning, køretøjsteknologi, udarbejder analyser og udfører forsøg. Se publikationsliste her. 

Transportvaneundersøgelsen, DTU. Løbende interviewundersøgelse, der kortlægger den danske befolknings trafikale adfærd.  

Danish Journal of Transportation Research - Dansk Tidsskrift for Transportforskning. Årlig publikation med artikler om transport og trafik, udgives af Trafikforskningsgruppen på Aalborg Universitet.  

Udenlandske kilder til viden 

Transportøkonomisk Institutt, Norge: Udgiver bl.a. Trafikksikkerhetshåndboken (en grundbog i trafiksikkerhed) med en lang række videnskabelige artikler og forskningsresultater. 

VTI, Sverige (Statens väg- och transportforskningsinstitut). Forsker bredt i trafiksikkerhed og udfører analyser, evaluering, kollissionstests mv.  

SVOW, Holland. Nationalt videnskabeligt forskningsinstitut for trafiksikkerhed.  Udgiver bl.a. fact sheets  på engelsk inden for en lang række trafiksikkerhedstemaer.  

ETSC - European Road Safety Council. Medlemsorganisation for trafiksikkerhedsorganisationer, forskningsinstitutter og myndigheder i EU-landene. Rådgiver  EU-Kommissionen og udgiver løbende statusrapporter med statistik, analyser og anbefalinger vedr. reduktion af antal trafikulykker.  

WHO – World Health Organization. Monitorer udviklingen i trafiksikkerhed globalt, fastsætter målsætninger for reduktion i trafikulykker og anbefalinger til indsatser.  


Rådet for Sikker Trafiks nyhedsbrev

Ja tak, jeg vil gerne tilmelde mig nyhedsbrevet

Hold dig opdateret om nye regler i trafikken, få gode råd til at færdes sikkert og quiz dig klogere om trafik.

Nyhedsbrevet udkommer cirka en gang om måneden.

Se også: