Trafikulykker

Hvordan er udviklingen og hvad koster trafikulykker?  

Ulykke på landevej vej-trekant

Hvert år registrerer politiet ca. 160 dræbte og ca. 1700 alvorligt til skadekomne i trafikken (gennemsnit 2019-2021).   

Der er dog et stort mørketal i politiets registrering af trafikulykker. Det gælder særligt for eneulykker med cyklister. Ser vi på tilskadekomne på akutmodtagelserne og sygehusene, er der hvert år ca. 6.200 alvorligt tilskadekomne og ca. 25.000 lettere tilskadekomne, som registreres i Landspatientregistret (gennemsnit 2016-2018).

De nyeste og foreløbige ulykkestal fra Vejdirektoratet viser, at i 2023 blev 155 personer dræbt i trafikken og omkring 2.700 kom til skade.   

Grafen viser udviklingen i antal dræbte i trafikken siden 1930. Det store vendepunkt i starten af 1970’erne, hvor antallet af dræbte faldt drastisk, skyldes at der blev indført hastighedsgrænser på vejene i 1974. Tidligere var der fri hastighed. 

Gennem årene har mange andre faktorer også haft indflydelse på det faldende antal dræbte i trafikulykker. Fx lovpligtig sele, indførelse af promillegrænse, øgede sanktioner, lovændringer, politikontrol, kampagner og undervisning, ombygning af vejene og at bilerne er blevet mere sikre.   

I Danmark har vi siden 1988 kontinuerligt haft nationale målsætninger om at reducere antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken, fastsat i Færdselssikkerhedskommissionens Handlingsplan. Det har været et vigtigt middel til opnåelsen af de gode resultater. 

Hvad koster trafikulykker? 

Trafikulykker koster samfundet mange penge hvert år i form af bl.a. velfærdstab, tabte leveår, udgifter til sygehus, hjemmepleje og genoptræning, sygemeldinger osv. 

  • En trafikdræbt koster ca. 40 mio. kr.  
  • En alvorligt tilskadekommen koster ca. 6 mio. kr.  
  • En lettere tilskadekommen koster ca. 800.000 kr. 

Kilde: Transportøkonomiske Enhedspriser, DTU 2022 

Hvorfor sker trafikulykkerne? 

Mere end 9 ud af 10 ulykker skyldes menneskelige fejl, især pga. for høj fart, uopmærksomhed, manglende orientering, spritkørsel, chancebetonet kørsel og manglende brug af sikkerhedsudstyr (sikkerhedssele og hjelm).  

Trafikanternes adfærd er derfor fortsat det allervigtigste at påvirke og ændre.  


Rådet for Sikker Trafiks nyhedsbrev

Ja tak, jeg vil gerne tilmelde mig nyhedsbrevet

Hold dig opdateret om nye regler i trafikken, få gode råd til at færdes sikkert og quiz dig klogere om trafik.

Nyhedsbrevet udkommer cirka en gang om måneden.

Se også: