Kom trafikkaos til livs

Få konkrete ideer til hvordan I løser problemet.

Kom trafikkaos til livs

Danske børn på 11 år er nogle af de børn, der bevæger sig mindst i Europa. Samtidig oplever mange skoler trafikkaos om morgenen.

Eleverne skal væk fra bagsædet i bilen og op på cyklen eller ud på fortovet. Den bedste måde at blive en sikker trafikant på er ved at træne. Og jo før eleverne kommer i gang, desto bedre.

Ved at lade eleverne transportere sig selv, får de den nødvendige erfaring, som det kræver for at blive en sikker trafikant. Desuden reduceres trafikkaos omkring skolen, når forældrene ikke længere afleverer i bil.

Og så er der den herlige sideeffekt, at børn der cykler eller går til skole, har bedre indlæring helt frem til frokost (Kilde: Masseeksperimentet 2012)

Her finder I en række konkrete forslag til, hvad I kan gøre for at mindske utrygheden om morgenen og få flere børn op på cyklen:

Kampagner

National skolestartskampagne: Børn på vej
Hvert år gennemfører Rådet for Sikker Trafik og landets kommuner skolestartskampagne i august. Kampagnen består bl.a. af ‘Børn på vej’- plakater på skolevejene og politikontrol. Kampagnen minder forældre og bilister om de gode trafikvaner, og om at sænke farten på skoleveje.

Lokale kampagner: Lad børnene cykle
Hvem er det, der ofte forhindrer eleverne i at cykle i skole? I bl.a. Viborg, Jammerbugt og Silkeborg har kommunerne lavet kampagner målrettet forældre, for at få flere selvtransporterende børn. Lad jer inspirere og brug fx videoerne på Aula eller til forældremøder:

Den Sureste Uge
Hvert år i uge 5 fejres skolepatruljerne for deres vigtig arbejde. Mange steder er forældrene med til at forkæle deres lokale skolepatrulje. Måderne er mange; et anerkendende skulderklap, en hjemmebagt kage, at holde en paraply hvis det regner eller noget helt femte.

Kampagner til elever
Med Cyklistforbundets Alle Børn Cykler-kampagne bliver eleverne motiveret og opfordret til at cykle i skole. Læs mere om kampagnen her.

Vejteknik

Kys og Kør anlæg
Få hjælp fra den vejtekniske forvaltning til at vurdere om det er en mulighed at anlægge Kys og Kør parkeringspladser. De fungerer ligesom Kiss & Drive i lufthavne, hvor man blot sætter sit barn af og kører videre. 

Gode parkeringsforhold til cykler og løbehjul og plads til cykelhjelmen
Gør det let at tage cyklen eller løbehjul til skole. Sørg for, at det er nemt til at opbevare cykelhjelme og at der er plads til at parkere både cykler og løbehjul.

Ensret trafikken omkring skolen
Få hjælp hos teknisk forvaltning til at vurdere om det er muligt at ensrette trafikken omkring skolen – måske kun i en tidsbegrænset periode. Husk, at når man ændrer trafikforhold, er det vigtigt at få det kommunikeret tydeligt.

Øvrige ideer

Forskudte mødetider
Det vil tage noget af trafiktætheden, hvis ikke hele skolen møder samtidig.

Følgeordninger og samkørsel
For at minimere bilkørsel omkring skolen, kan skolen opfordre forældre til at arrangere samkørsel eller man kan skiftes til at gå med flere børn i skole, hvis det kan lade sig gøre.

Skolepatrulje
Måske kan skolepatruljer også være en god løsning. Der er nogle klare retningslinjer for hvor og hvordan de må arbejde, og politi og teknisk forvaltning skal give tilladelse til skolepatruljernes virke.

Trafikundervisning på alle klassetrin
Sørg for at skolen har tænkt trafikundervisning ind i årsplanerne. Det skaber tryghed for forældrene at vide, at deres barn bliver undervist i trafiksikkerhed.

Lokalt guld – hjælp fra en uventet kant
Måske kan I få hjælp fra lokalsamfundet. Det kan være, der er en aktiv cykelklub, der gerne vil cykle med en lille gruppe elever til skole eller petanqueklubben gerne vil hjælpe skolepatruljerne. Det kan også være, at skolens forældre kan få lov til at parkere på supermarkedets parkeringsplads og sætte børnene af der.

Spørgsmål? Kontakt:

Petrea Overgaard Busck

Specialkonsulent

Tlf: +45 2871 2532

pb@sikkertrafik.dk

Se også: