Fra princip til politik

Fastsæt principper for sikker skoletrafik.

Fra princip til politik

Det er skolebestyrelsen opgave at fastsætte principper for skolens virksomhed.

Rådet for Sikker Trafik anbefaler, at skolebestyrelser udarbejder Trafikprincipper, hvor de forholder sig til:

  • Hvordan kommer børnene kommer sikkert til og fra skole?
  • Hvordan er de voksne omkring skolen gode rollemodeller?
  • Hvordan organiserer vi trafikundervisningen?

Når skolebestyrelsen har fastlagt Trafikprincipperne, er det skolelederens ansvar at omsætte det til konkrete initiativer. Vi anbefaler, at skolen udarbejder en Trafikpolitik. Det er en konkret handlingsplan, der viser hvem, der har ansvar for hvad og hvornår.

Trafikpolitikker får størst effekt, når de er udarbejdet af så mange engagerede personer, som muligt. Det kan fx være færdselskontaktlæreren, elevrådsmedlemmer, skolebestyrelsen, politiet og andre ressourcer I kan trække på.

Spørgsmål? Kontakt:

Petrea Overgaard Busck

Specialkonsulent

Tlf: +45 2871 2532

pb@sikkertrafik.dk


Se også: