Pas på skolepatruljen

Kampagnen skal motivere til at respektere skolepatruljens arbejde.

Pas på skolepatruljen: Kampagneelementer

Kampagne i uge 36-38: Pas godt på skolepatruljen

Sammen med LB Forsikring og landets kommuner gennemfører vi i september kampagnen "Pas på skolepatruljen". Kampagnen skal bakke op om skolepatruljens arbejde og motivere de morgentravle trafikanter til at udvise hensyn og respektere skolepatruljens anvisninger.

Kampagnen blev lanceret i 2021, hvor 77 kommuner tog del i at sprede det vigtige budskab.

Kampagnen består af:

  • to film, der med et glimt i øjet viser en morgentravl voksen, der møder en skolepatrulje.
  • en vejkantplakat, som de deltagende kommuner sætter op i nærheden af skolepatruljens placering.
  • en presseindsats og indhold på sociale medier.

Baggrund for kampagnen

Der er generelt enorm opbakning til landets skolepatruljer i befolkningen, og skolepatruljernes tilstedeværelse er ikke blot en hjælp for de mindre elever, der skal krydse vejen. Den er også medvirkende til, at bilisterne på skolevejen sænker farten og har en øget opmærksomhed rettet mod børn på vejen.

Samtidig kan morgentravlheden skabe tunnelsyn blandt nogle trafikanter, og den personlige iver for at komme frem til tiden kan overskygge den principielle opbakning til skolepatruljernes arbejde. Dette kommer til udtryk i form af manglende respekt og vilje til at overholde skolepatruljens anvisninger, og der er desværre også eksempler på chikanerende, truende og direkte farlig adfærd fra trafikanterne, som naturligvis gør skolepatruljeeleverne utrygge.

I en undersøgelse foretaget af Epinion blandt skolepatruljeinstruktører fra 2020 svarer 45 %, at der inden for det seneste år har været episoder, hvor medlemmer af skolepatruljen er blevet chikaneret/har følt sig utrygge ved andre trafikanter. Det er en stigning fra 39 % i en tilsvarende undersøgelse fra 2017.

Det er dog værd at bemærke, at eleverne generelt føler sig trygge, når de udfører skolepatruljearbejdet. Selv om mange af eleverne også tilkendegiver at have oplevet ubehagelige/utrygge situationer, svarer 90 % i en undersøgelse fra 2019 blandt skolepatruljeelever, at de føler sig trygge, når de er skolepatrulje.

Med kampagnen "Pas på skolepatruljen" ønsker vi at sætte fokus på elevernes vigtige arbejde og funktion på skolevejene og opfordre til, at man viser dem den respekt og det hensyn, de fortjener.

45 % af SP-instruktørerne har oplevet ubehagelige episoder

"Nogle morgenbilister er utålmodige og kan blive irriterede på patruljen over ventetid. Nogle af skolens forældre som elever kan også finde på at vade over vejen på trods af patruljens anvisninger. Vi oplever heldigvis sjældent ubehagelige episoder, men de forekommer desværre indimellem."

"Vi oplever næsten ugentligt at blive råbt ad, få fingeren, spyttet på eller at være ved at blive ramt, da flere bilister ikke mener, at de skal standse for os."

"Vi har oftest problemer med cyklister, der cykler bag om skolepatruljen på fortovet eller imellem dem. I år oplevede vi en cyklist, der stoppede helt oppe ved en elev, samtidig med at hun spurgte, om de syntes, det var i orden, at hun skulle stoppe, når hun skulle på arbejde."

"Det handler mest om voksne der ikke respekterer skolepatruljens job, men som bare vader over fodgængerfelterne, når de ikke burde. Men da kommer jeg gerne som voksen ansvarlig ud og observerer ind i mellem og når børnene ønsker det. Jeg tager gerne fat i de voksne, der ikke accepterer skolepatruljen."

Undersøgelse blandt skolepatruljeinstruktører foretaget af Epinion for LB Forsikring og Rådet for Sikker Trafik, 2020.

Kampagnens resultater og effekt

Efter lanceringen i september 2021 foretog analysebureauet Wilke en evalueringsundersøgelse blandt befolkningen om kampagnen. Kampagnen er blevet godt modtaget. Her er nogle hovedkonklusioner fra undersøgelsen:

Kampagnen alt-i-alt:

  • 93 % synes meget godt/godt om kampagnen.
  • 93 % finder kampagnen relevant.
  • 79 % siger, at kampagnen motiverer dem til at følge skolepatruljens anvisninger.

Kampagnens plakat:

  • 90 % synes meget godt/godt om plakaten
  • Plakaten har fået 80 % til at være opmærksomme på, om der var børn på vejen.
  • 83 % af bilisterne, der har kørt for stærkt, sænkede farten, da de så plakaten.

Oversigt over deltagende kommuner

73 kommuner deltager i kampagnen 'Pas på skolepatruljen' i september 2023.


Se også: