Hvad er Kommunernes Skoletrafiktest?

Læs om testens formål og indhold.

Kommunernes Skoletrafiktest er en årlig måling af, hvordan det går med kommuner og skolers arbejde med trafikundervisningen i Danmark.

Hvorfor en årlig test?

Formålet med testen er at styrke trafikundervisningen på alle landets skoler. En årlig test er et effektivt redskab til at sikre, at der skabes et vedvarende fokus på trafiksikker adfærd for børn og unge. 

Hvad består testen af?

Testen består af to spørgeskemaer.

I kommuneskemaet, som har 8 spørgsmål, spørger vi hvad din kommune gør for at understøtte trafikundervisningen i skolerne (afholde møder med skolerne, deltage i trafiksikkerhedskampagner på skoleområdet m.v.). Derudover er der mulighed for en ’fristil’, hvor I kan angive, om I har gjort andet, som bidrager til, at kommunens skolebørn bliver sikre i trafikken.

Spørgeskemaet sendes til en udvalgt kontaktperson i Teknik & Miljø-forvaltningen og skal besvares i samarbejde med en kontaktperson i skoleforvaltningen.

I skemaet til skolerne, som har 7 spørgsmål, spørger vi ind til trafikundervisning i indskolingen, på mellemtrinnet og i udskolingen. Derudover undersøger testen, om skolerne har en færdselskontaktlærer og en trafikpolitik med mål for undervisningen. 

Spørgeskemaet sendes til skolelederen og kan besvares i samarbejde med færdselskontaktlæreren.

Kåring af national og regionale vindere

På baggrund af de indsamlede resultater gives der point og årets vinderkommune samt de fem regionale vinderkommuner kåres.

Spørgsmål og svar om Kommunernes Skoletrafiktest


Spørgsmål? Kontakt:

Trine Ring Olesen

Senior Projektleder

Tlf: + 45 5355 8329

tro@sikkertrafik.dk