Hvad er tidsplanen?

Se hvornår de forskellige aktiviteter finder sted.

Kommunernes Skoletrafiktest følger skoleårets gang, da den har fokus på skoler og undervisning.

Februar 2023: Information om årets test

Skolelederne og skolebestyrelser modtager orienteringsmails om årets test og deres rolle. Færdselskontaktlærerene orienteres via nyhedsbreve.

Repræsentant fra Trafik & Miljø-forvaltningen og repræsentant fra Børn & Unge-forvaltningen samt skolechefer i de enkelte kommuner modtager ligeledes en orienteringsmail om årets test og deres rolle.

Juni 2023: Udsendelse af online-spørgeskemaer

De to spørgeskemaer sendes af Epinion til henholdsvis skoler og kommuner i midten af juni 2023 (uge 24). 

August 2023: Frist for svar

Deadline for besvarelse af de to spørgeskemaer til hhv. kommuner og skoler er medio august (uge 33).

24.-25. oktober 2023: Kåring af vindere 

På Sikker Trafik-konferencen, som afholdes på Munkebjerg Hotel, den 24.-25. oktober 2023, kåres årets vinderkommune samt de fem regionale vinderkommuner.

November 2023: Resultater og anbefalinger 

Alle skoler får tilsendt generelle anbefalinger til at styrke trafikundervisningen.

Alle kommuner får tilsendt resultaterne af testen samt konkrete anbefalinger til hver enkelt kommune. Herunder også oplysninger om hvordan folkeskolerne, samt de privat- og friskoler der har givet samtykke, har klaret sig. 

Børne- og Undervisningsministeriet vil ligeledes få resultaterne tilsendt.

Spørgsmål? Kontakt:

Sisse Egeberg

Seniorprojektleder

Tlf: +45 5090 0513

se@sikkertrafik.dk