Hvad er tidsplanen?

Se hvornår de forskellige aktiviteter finder sted.

Elever ved tavlen

Kommunernes Skoletrafiktest følger skoleårets gang, da den har fokus på skoler og undervisning.

Februar 2024: Information om Kommunernes Skoletrafiktest 2024

Skolelederne og skolebestyrelser modtager orienteringsmails om årets test og deres rolle. Færdselskontaktlærerene orienteres via nyhedsbreve.

Repræsentant fra Trafik & Miljø-forvaltningen og repræsentant fra Børn & Unge-forvaltningen samt skolechefer i de enkelte kommuner modtager ligeledes en orienteringsmail om årets test og deres rolle.

Juni 2024: Udsendelse af online-spørgeskemaer

De to spørgeskemaer sendes af Epinion til henholdsvis kommuner og skoler 17. juni (uge 25). 

August 2024: Frist for medio august

Deadline for besvarelse af de to spørgeskemaer til hhv. kommuner og skoler er 21. august (uge 34).

30.-31. oktober 2024: Kåring af vindere 

På Sikker Trafik-konferencen kåres årets vinderkommune samt de fem regionale vinderkommuner.

Børne- og Undervisningsministeriet, Transportministeriet samt KL fik resultaterne af årets test tilsendt i uge 44.

November 2023: Resultater og anbefalinger 

Alle skoler får tilsendt generelle anbefalinger til at styrke trafikundervisningen samt information om årets resultater.

Rådets kontaktpersoner i hhv. teknisk forvaltning og skoleforvaltningen får tilsendt resultaterne af testen samt konkrete anbefalinger til hver enkelt kommune. Herunder også oplysninger om hvordan folkeskolerne, samt de privat- og friskoler der har givet samtykke, har klaret sig. 

Det politiske niveau i kommunerne får ligeledes resultater og anbefalinger tilsendt. 

Spørgsmål og svar om Kommunernes Skoletrafiktest

Spørgsmål? Kontakt:


Se også: