Jernbaneoverkørsler

Toget kan ikke nå at stoppe. Men det kan du.

Fra 2009-2019 blev i alt 27 personer dræbt i jernbaneoverkørsler. Ulykkerne sker typisk, fordi trafikanterne er uopmærksomme, ikke ser sig for eller bliver utålmodige og krydser sporet, inden bommene går op. Det er yderst sjældent, at det er pga. tekniske fejl i overkørslen.

Et stort problem for lokomotivførerne er ikke kun ulykkerne, men et stort antal nærved-ulykker. Selv om det forholdsvis sjældent går så galt, at nogen bliver dræbt, er det meget ofte tæt på at gå galt.

Ca. 3 gange om ugen er et tog/letbane er tæt på at ramme et køretøj eller en person i en overkørsel. Hændelserne påvirker lokomotivførerne stærkt psykisk, da de hverken kan bremse eller undvige, hvis de kommer kørende i fart, og der befinder sig nogen eller noget på skinnerne foran.

I 2020 gennemførte Rådet for Sikker Trafik i samarbejde med Banedanmark og Transport- og Boligministeriet en kampagne for at gøre trafikanterne opmærksomme på vigtigheden af at respektere toget med budskabet: Toget kan ikke nå at stoppe. Men det kan du. 

Mere om kampagnen