Jernbaneoverkørsler

Sådan kommer du sikkert over sporet

Når du nærmer dig en jernbaneoverkørsel, skal du altid afpasse hastigheden, så du kan nå at standse, hvis der kommer et tog.

Du skal stoppe hvis:

  • de røde lys blinker.
  • klokken ringer.
  • bommene er nede eller på vej ned.

Tag ingen chancer

Du må aldrig krydse en jernbaneoverkørsel, hvor lyset blinker, klokken lyder, eller hvor bommen er nede eller på vej ned. Heller ikke selv om du synes, der går lang tid, før toget kommer - eller hvis du bliver utålmodig, efter toget er kørt forbi.

Det kan være livsfarligt og føre til ulykker eller nærved-ulykker, hvis du ikke respekterer signalerne og krydser sporet foran toget. For lokomotivføreren er dette samtidig meget psykisk belastende, da han/hun sidder forrest i toget og oplever det på nærmeste hold og ikke kan gøre noget for at forhindre en påkørsel.

Du må først krydse jernbanen, når bommene er helt oppe, og når lyset er holdt op med at blinke.

Der kan komme flere tog

Når bommen er nede, og der er kørt et tog forbi, kan der gå lidt tid før bommen går op igen. Det kan skyldes, at der er flere tog, der skal passere. Tog nr. 2 kan komme fra samme retning som det forrige, eller fra den modsatte retning.

Usikrede jernbaneoverkørsler

Der findes jernbaneoverkørsler, der ikke har bomme eller advarselssignaler. De findes typisk på steder, hvor få trafikanter krydser sporet, fx på mark- eller skovveje.

Denne type overkørsler kaldes usikrede eller ubevogtede overkørsler.

Når du nærmer dig en usikret jernbaneoverkørsel, er der ikke noget, der advarer dig om, at der kommer et tog.

Sådan krydser du en usikret/ubevogtet jernbaneoverkørsel

  • Stop helt op og se og lyt efter tog, inden du krydser. Du skal være helt sikker på, at der ikke er et tog på vej, før du krydser sporet.
  • Hvis oversigtsforholdene omkring overkørslen er dårlige, tuder lokomotivføreren i hornet kort før, toget passerer.
  • Hvis der er et led eller en låge, skal du huske at lukke efter dig.

Usikret overkørsel

Ved en usikret overkørsel er der ikke noget, der advarer dig mod, at der kommer et tog. Så vær meget forsigtig. Stop helt op se og lyt efter tog, før du krydser sporet.

Toget kører hurtigere end du tror

Tog kører typisk med en hastighed på mellem 75 km/t og 160 km/t, når det er oppe i fart. 

Et tog i fart skal bruge mellem ca. 300 meter til 1.000 meter for at standse, afhængigt af hvor hurtigt det kører - og hvor meget det vejer.

Et tog fyldt med passagerer kan veje op til ca. 160 tons.

Husk: Toget kan ikke nå at stoppe. Men det kan du. 

Kryds ALDRIG sporet uden for de afmærkede overkørsler/overgange

Det er forbundet med livsfare at krydse et jernbane- eller letbanespor uden for de afmærkede overkørsler og overgange.

Toget kan komme med meget høj fart, og lokomotivføreren har ingen chance for at nå at sætte farten ned eller bremse, hvis du befinder dig på skinnerne.

Så selv om det er en omvej, skal du gå eller køre hen til en afmærket overkørsel/overgang.

Spørgsmål og svar om jernbaneoverkørsler

Rådet for Sikker Trafiks nyhedsbrev

Hold dig opdateret om nye regler i trafikken, få gode råd til at færdes sikkert og quiz dig klogere om trafik.

Nyhedsbrevet udkommer cirka en gang om måneden.

Ja tak, jeg vil gerne tilmelde mig nyhedsbrevet