Hvad undervises der i i trafik i skolen?

SikkerTrafik svarer:

Færdselslære dækker over kompetenceområderne Trafikal adfærd og Ulykkeshåndtering. Basalt set handler Trafikal adfærd om at forebygge trafikulykker, og Ulykkeshåndtering handler om, hvad man skal gøre, hvis uheldet er ude.

Læs om trafikundervisning