Fælles Mål for Færdselslære

Se mål for undervisningen og vejledning dertil

Fælles Mål for Færdselslære

Færdselslære dækker over kompetenceområderne Trafikal adfærd og Ulykkeshåndtering. Basalt set handler Trafikal adfærd om at forebygge trafikulykker, og Ulykkeshåndtering handler om, hvad man skal gøre, hvis uheldet er ude. 

Rådet for Sikker Trafik har alene fokus på Trafikal adfærd. Der er en række andre aktører, der tilbyder undervisningsmaterialer til emnet Ulykkeshåndtering.

Udviklingen i Rådet for Sikker Trafiks undervisningsmaterialer følger den anbefalede progression, som er beskrevet i Fælles Mål for Færdseslære, som dækker undervisningen fra 0.-9. klasse. Kort fortalt betyder det, at der først er fokus på at være en sikker fodgænger i lokalområdet, dernæst en sikker cyklist og til sidst en ansvarlig trafikant, som har forståelse for risiko og konsekvensberegning.

Hjælp at hente i faghæftet

Faghæftet for Færdselslære indeholder Fælles Mål, Læseplan og Undervisningsvejledning. De kan bruges på forskellig vis.

I undervisningsvejledningen finder du inspiration til at tilrettelægge og kvalificere undervisningen, både når det kommer til planlægning, afvikling af undervisning og evaluering.

Hent undervisningsvejledningen her

I Fælles Mål får du en let tilgængelig oversigt over kompetenceområder, kompetencemål og færdigheds- og vidensområder - og -mål. 

Hent Fælles Mål her

Læseplanen er en uddybning af Fælles Mål, hvor progressionen i undervisningen beskrives, og hvor du får uddybet de enkelte kompetencemål for hvert enkelt trin.

Hent læseplanen her

Spørgsmål? Kontakt:

Petrea Overgaard Busck

Specialkonsulent

Tlf: +45 2871 2532

pb@sikkertrafik.dk

Rosa Nissen

Specialkonsulent

Tlf: +45 6165 0443

rn@sikkertrafik.dk


Se også: