Hvor meget må min trailer veje med et kategori BE-kørekort?

SikkerTrafik svarer:

Med et kørekort kategori BE, har du ret til at køre med en samlet totalvægt på op til 7.000 kg. Men husk, at anhængerens faktiske totalvægt ikke må overstige bilens tilladte koblingsvægt.

Læs mere om regler for trailerkørsel med BE-kørekort