Hvor langt må ting stikke ud over en trailer?

SikkerTrafik svarer:

Der er ikke en specifik grænse for, hvor langt lasten må stikke ud over bagenden på traileren. Men er det mere end en meter, skal genstanden være afmærket med en klud eller lignende.

Læs mere om mål- og vægtgrænser for kørsel med trailer