Gode råd inden I kører

Forbered jer godt på køreturene sammen.

Det er en god idé, at I forbereder jer, inden I kører ud i trafikken.

  • Tal om, hvad I forventer af køreturene. Hvordan kan du som ledsager bedst hjælpe den 17-årige? Hvordan kan du som 17-årig få nytte af din ledsagers erfaring?
  • Aftal hvad I gør, hvis der opstår en uventet eller farlig situation på turen.
  • Hav tjek på, at alle betingelserne er opfyldt (krav til kørekort mv.), så I kører lovligt.
  • Husk, at ledsageren ikke er kørelærer, og ikke skal ”give køretimer” på turen. Ledsageren må ikke gribe ind i kørslen ved fx at hive i rattet eller lign.
  • Når turen er slut, så giv hinanden feedback: Hvad gik godt, hvad gik ikke så godt og hvad har I lært til næste gang?

Som ledsager er det en god idé at være åben over for den 17-åriges input. Husk, at den unge lige har gennemgået hele køreuddannelsen. Måske kan du også lære noget, selv om du har mange års erfaring?