Påkørsel af dyr

Hvad kan du gøre for at mindske risikoen for at påkøre et vildt dyr? Og hvad skal du gøre, hvis det sker? 

Påkørt dyr

I Danmark bliver der påkørt tusindvis af dyr i trafikken hvert år. Læs her om, hvad du kan gøre for at mindske risikoen for at påkøre et vildt dyr. Og hvad du skal gøre, hvis det sker. 

De farligste dyr at ramme er hjorte. En hjort kan veje fra 20 kg og helt op til 180 kg., og en påkørsel kan resultere i alvorlige skader på både mennesker, køretøjer og dyr.

Hjorte er mest aktive om foråret og om efteråret. Så her skal du være ekstra opmærksom.

 • Let foden fra speederen, når du kører gennem skove og grønne områder i mørke og tusmørke 
 • Hold afstand til bilen foran dig. Den kan bremse pludseligt op, hvis der løber et dyr over vejen 
 • Hold øje med lysende øjne i rabatten og sæt farten helt ned, hvis du ser dem 
 • Hjorte følges ofte ad. Så hvis du ser én hjort, er der sikkert flere i nærheden
 • Husk, at advarselstavler med hjorte er sat op de steder, hvor der er mange dyr og dermed øget risiko for påkørsel.

Hvad skal du gøre, hvis du påkører et vildt dyr? 

Hvis du påkører en hjort eller et andet dyr: 

 • Hold ind til siden, tænd havariblinket, tag sikkerhedsvest på og sæt en advarselstrekant op. 
 • Er der kommet personer til skade, skal du ringe 112 
 • Find ud af, hvor du er ved hjælp af vejnavn, vejkantpæl eller GPS-koordinater.
 • Ring til Dyrenes Beskyttelses Vagtcentral på 1812, hvis dyret er såret eller løbet væk. Gå ikke hen til dyret og forsøg ikke selv at lede efter det. Det kan ødelægge sporet for hundeføreren. 
 • Bliv på stedet, til hjælpen når frem, eller markér stedet tydeligt ved at binde snor, stof eller lign. fast til en pæl, busk eller gren, så det er let at finde senere. 
 • Hvis dyret er dødt, så flyt det ind til siden, så det ikke er til fare for andre. Hvis du ikke kan eller vil flytte det, så ring til Falck på 70 10 20 30. 

Læs mere hos Naturstyrelsen og Dyrenes Beskyttelse 

Spørgsmål og svar

Rådet for Sikker Trafiks nyhedsbrev

Ja tak, jeg vil gerne tilmelde mig nyhedsbrevet

Hold dig opdateret om nye regler i trafikken, få gode råd til at færdes sikkert og quiz dig klogere om trafik.

Nyhedsbrevet udkommer cirka en gang om måneden.

Se også: