Vejkantplakat og priser

Her kan du se vejkantplakat og vejledning til opsætning

Vejkantplakat og stativer

Vejkantplakaten er populær blandt bilisterne:

 • 78 % af bilisterne kunne huske at have set plakaten.
 • 84 % af bilisterne synes, at plakaten er meget god eller god.
 • 68 % af bilisterne, som kørte for stærkt, mens de så plakaten, sænkede farten, da de kørte forbi plakaten.

Kilde: Epinion 2023

Priser (ekskl. moms)

Vejkantplakat 68,2 x 97,5 cm (ekskl. nitter): 164 kr.

Bolte og møtrikker - pakke til 5 plakater: 45 kr.

Bolte og møtrikker - pakke til 25 plakater: 200 kr.

Stativ (med el. uden trekantet fod): 173 kr.

Se mere i vores webshop.

Fokus på landeveje

Plakaterne er primært udviklet til landeveje med 80 km/timen, og vi anbefaler, at de opsættes der. Men de kan selvfølgelig også bruges til andre strækninger - afhængigt af den enkelte kommunes vejnet.

OBS! Vær særligt opmærksom på, at vejkantplakaterne placeres, så de ikke tager trafikanternes udsyn fra fx sideveje og udkørsler.

Plakaten produceres i 3 mm polystyren.

Stativ

Der er to slags stativer, et med og et uden trekantet fod. Den trekantede fod gør, at stativet står ekstra godt fast i blæsevejr og lign.

Vejledende retningslinjer for opsætning af vejkantplakater

 • Plakaterne må ikke opsættes på broer, bygværker og portaler.
 • Plakaterne må ikke opsættes på den officielle afmærkning, dvs. færdselstavler, standere og signalregulering m.v.
 • Plakaterne må ikke hindre udsynet til færdselstavler, vejvisningstavler, signalregulering og lignende vejudstyr.
 • Plakater skal altid opsættes, så de ikke hindrer oversigt ved udkørsel fra sideveje og overkørsler.
 • Plakater må ikke opsættes nærmere end 30 m fra vejkryds, rundkørsler lysregulering og anden signalregulering.
 • Plakaterne skal opsættes mindst 0,5 m fra kørebanekant/asfaltkant og mindst 0,3 m fra kant af cykelsti.
 • Opsættes plakaterne ved fortov, bør man være opmærksom på, at plakaten ikke hindrer færdsel på fortovet for gående med barnevogne, trafikanter i kørestol mm.
 • Plakaterne skal fastgøres forsvarligt, så de ikke kan vælte eller løsrive sig i kraftig blæst.
 • Det anbefales, at plakater på en strækning i åbent land gentages ca. for hver 10 km (gerne oftere, afhængig af sidevejstilslutninger m.m.).
 • Plakaterne bør som hovedregel anbringes i begge kørselsretninger over for hinanden.