Fakta om erhvervskørsel

1 ud af 3 dødsulykker i arbejdstiden sker i trafikken og hvert år kommer 1500 medarbejdere til skade.

Uopmærksomhed og fart er et særligt problem blandt erhvervschauffører

I mange virksomheder har man allerede fokus på trafiksikkerheden. For eksempel ved at installere alkolås i køretøjerne, indføre et totalt forbud mod brug af mobil eller andre elektroniske medier under køreturen, eller ved at give chaufførerne lov til at holde ind til siden og tage en powernap, hvis de er trætte. 

Men der er brug for, at endnu flere virksomheder sætter ind på området.

I en interviewundersøgelse, som Kantar har gennemført for Rådet for Sikker Trafik og Forsikring & Pension, siger op mod hver 4. erhvervschauffør, at han eller hun kører for stærkt, og 16 % svarer, at de bruger håndholdt mobil under kørslen i arbejdstiden.

Hvor ofte kører du i arbejdstiden 100 km/t. eller mere, når hastighedsgrænsen er 80 km/t.?

  • Erhvervschauffører i personbiler: 19 % svarer meget ofte eller ofte.
  • Erhvervschauffører i varevogne: 24 % svarer meget ofte eller ofte.

Hvor ofte gør du følgende med din mobil i hånden (håndholdt), når du i arbejdstiden kører enten personbil, lastbil eller varevogn med minimum 40 km/t.?

  • Bruger meget ofte eller ofte håndholdt mobil (fx til at tale, læse/skrive beskeder): 16 %

Hvor ofte oplever du at være træt/stresset ved kørsel i arbejdstiden:

  • 19 % svarer meget ofte eller ofte.

Fakta (kilde: Vejdirektoratet):

  • Der er et erhvervskøretøj involveret i 1/3 af dødsulykkerne, og hver 5. ulykke, hvor en person kommer alvorligt til skade i trafikken.
  • Pr. kørt kilometer er varebiler tre gange så ofte involveret i ulykker med dræbte og alvorligt tilskadekomne i trafikken i forhold til personbiler.
  • Pr. kørt kilometer er lastbiler dobbelt så ofte involveret i ulykker med dræbte og alvorligt tilskadekomne i trafikken i forhold til personbiler.