Fakta om erhvervskøretøjer og trafikulykker

Uopmærksomhed og fart er et særligt problem blandt erhvervschauffører

I mange virksomheder har man allerede fokus på trafiksikkerheden. For eksempel ved at installere alkolås i køretøjerne, indføre et totalt forbud mod brug af mobil eller andre elektroniske medier under køreturen, eller ved at give chaufførerne lov til at holde ind til siden og tage en powernap, hvis de er trætte. 

Men der er brug for, at endnu flere virksomheder sætter ind på området.

I en interviewundersøgelse, som Kantar har gennemført for Rådet for Sikker Trafik og Forsikring & Pension, siger op mod hver 4. erhvervschauffør, at han eller hun kører for stærkt, og 16 % svarer, at de bruger håndholdt mobil under kørslen i arbejdstiden.

Hvad siger erhvervschaufførerne selv?

Fakta om ulykker:

  • Der er et erhvervskøretøj involveret i 1/3 af dødsulykkerne, og hver 5. ulykke, hvor en person kommer alvorligt til skade i trafikken.
  • Pr. kørt kilometer er varebiler tre gange så ofte involveret i ulykker med dræbte og alvorligt tilskadekomne i trafikken i forhold til personbiler.
  • Pr. kørt kilometer er lastbiler dobbelt så ofte involveret i ulykker med dræbte og alvorligt tilskadekomne i trafikken i forhold til personbiler.

Kilde: Vejdirektoratet