Talknuser (7.-8. klasse)

Lad dine elever arbejde med entreprenørskab og innovation.

Talknuser er delt i to: en statistikdel og en innovationsdel.

Vi anbefaler at lade eleverne arbejde med ét emne af gangen, organiseret som makkerarbejde. Til hvert emne hører der 7 opgaveark og et datasæt.

Gå til materialet

Statistikdel

Til statistikdelen er der to emner: Fart og Cykelhjelm samt en hjælpende hånd i form af ”Matematikværktøjer”.

 • Fart
  Om fartens betydning for trafikulykker, om hastighedsudviklingen på vejene, om geografiske forskelle, om målgruppe og holdninger til at køre for stærkt.
 • Cykelhjelm
  Om brug og holdning til cykelhjelm, om cykelulykker, risiko og målgruppe. Her er det også relevant at indsamle lokal data, ift., at undersøge forskellige holdninger til brugen af cykelhjelm.

Innovationsdel

Innovationsdelen består af en Idé-fase og dernæst valget mellem tre typer af løsningsrum. Vi anbefaler at lade to makkerpar arbejde sammen i denne del, idet det giver flere vinkler i den kreative proces samt begrænser antallet af fremlæggelser.

 • Idé-fase
  Brainstorming på løsning af gruppens valgte problem for trafiksikkerheden og udvælgelse af løsningstype.
 • Løsningsrum
  Udvælgelse af hvordan problemet skal løses. Tre løsningsrum: Love & regler, Design & teknik eller Oplysning & kampagner.

Vær opmærksom på at datasættet der arbejdes med er fra 2009-2013.

Tidsforbrug

Tidsrammen afhænger af, hvordan I arbejder med materialet. Men som en anslået tidsramme, kan du regne med flg.:

 • Gennemgang og databearbejdninger af ét emne (fart eller cykelhjem) – 5-6 lektioner
 • Lokal dataindsamling (cykelhjelm) – 4-6 lektioner
 • Idé og kreative løsningsforslag – 3-4 lektioner
 • Fremlæggelse – ca. 2 lektioner

Brug materialet i Dansk og Trafik.

Gå til materialet

Hent lærervejledning

Spørgsmål? Kontakt:

Rosa Nissen

Specialkonsulent

Tlf: +45 6165 0443

rn@sikkertrafik.dk

Petrea Overgaard Busck

Specialkonsulent

Tlf: +45 2871 2532

pb@sikkertrafik.dk


Se også:

Mens vi lever: 8.-9. klasse Giv dine elever indblik i konsekvenserne af en alvorlig trafikulykke.

Kampagnefilm: 7.-9. klasse Lad dine elever dykke ned i nye og gamle kampagnefilm om trafiksikkerhed.