Den Store By

Undersøg myldrebilledet sammen og tal om trafikken. 

Den Store By

Den Store By (1. - 3. klasse)

Den Store By består af fire illustrationer, der kan samles til ét stort trafikbillede, og så er der konkrete opgaver til eleverne.

Materialet kan bruges som supplerende materiale til Gåprøven eller Den lille Cyklistprøve. Med Den Store By får eleverne anledning til at undersøge og tale om gode og mindre gode måder at være i trafikken på.

Print illustrationer og opgaveark til eleverne. Overvej inden, om eleverne skal arbejde som par eller i grupper af 3-4 personer.

Udforsk byen

Eleverne arbejder i par eller mindre grupper og skal undersøge byen. Du kan evt. lade dem undersøge hver sin del af byen, inden de med tape sætter den sammen til én stor by.

Du kan fx lade eleverne tale om:

  • Hvor er der nogle, der gør noget rigtigt?
  • Hvor er der nogle, der gør noget forkert?
  • Hvilken rute er den bedste rute for Rose, når hun skal I skole?
  • Find situationer på billedet, der kan være farlige.

Som supplement til arbejdet kan du lade eleverne farvelægge tegningen. 

Lad eleverne arbejde videre med bogstaver og ord. Afhængig af elevernes læsefærdigheder vil nogle kunne arbejde selvstændigt med opgaverne, andre vil have brug for hjælp. Sæt evt. eleverne sammen så de kan hjælpe hinanden.

Hent byen i stor format så kan I tale om den i plenum - og opgaver til print

Kontakt os hvis du har spørgsmål

Dorte Borg

Administration

Tlf: +45 3916 3928

dob@sikkertrafik.dk

Rosa Nissen

Specialkonsulent

Tlf: +45 6165 0443

rn@sikkertrafik.dk


Se også: