Retningslinjer og procedurer

Læs de detaljerede krav til undervisning og prøver.

Læs om at blive knallertunderviser, planlægning af undervisningen og materiale til eleverne.

Retningslinjer og procedurer

Reglerne for knallertundervisning af unge under 18 år til lille knallert er fastlagt i "Retningslinjer for knallertundervisning og afholdelse af køreprøver", udarbejdet af Rådet for Sikker Trafik i samarbejde med Færdselsstyrelsen.

I retningslinjerne, som du kan hente nederst på siden, kan du finde detaljerede beskrivelser af:

 • Formålet med knallertuddannelsen
 • Indhold og krav vedr. alle obligatoriske emner (A-G)
 • Omfang og tilrettelæggelse af undervisningen
 • Krav til fremmøde
 • Krav til undervisere
 • Vejledninger til kørsel på øvelsesområder og på vej
 • Krav til udstyr
 • Teoriprøven
 • Den praktiske prøve
 • Procedurer vedr. kørekort
 • Forhold vedr. elever, der dumper

Hvis du skal undervise i lille knallert på ungdomsskolen, bør du sætte dig grundigt ind i indholdet i retningslinjerne.

Procedurer - hvem har ansvar for hvad?

De nøjagtige procedurer vedr. administration og udstedelse af kørekort kan variere fra kommune til kommune og aftales mellem Borgerservice og Ungdomsskolen.

Herunder kan du se, hvem der generelt har ansvar for hvad:

Ungdomsskolen har ansvar for:

 • At informere de unge om, hvor og hvornår der er plads på knallerthold
 • At kontrollere, at knallerteleverne er min. 14 år og 6 mdr., når de starter på undervisningen
 • At undervise i lille knallert i overensstemmelse med kravene
 • At kontrollere, at eleverne overholder kravene til fremmøde
 • At gennemføre teoriprøve og praktisk prøve for eleverne
 • At hjælpe knallerteleverne med at udfylde kørekortansøgning

At knallerteleverne afleverer:

 • et foto, der opfylder kravene til kørekort
 • et kopi af bevis for gennemført kursus i færdselsrelateret førstehjælp målrettet unge knallertkørere. Kurset må højst være 1 år gammelt, når de går til praktisk prøve

Ved bestået køreprøve:

At kontrollere elevens identitet, samt at eleven har sædvanlig bopæl i Danmark

 • At udfylde elevens stamkort (skal underskrives af eleven), når køreprøven er bestået
 • At indsende stamkort, kørekortansøgning og foto til Borgerservice
 • At udstede et midlertidigt kørekort til de elever, der er fyldt 15 år, når de består den praktiske prøve

Ved ikke-bestået teori- eller praktisk prøve:

 • At tilbyde eleven en ny prøve, mod gebyr.

Knallerteleven har ansvar for:

 • At betale for knallertundervisning
 • At medbringe et foto, der opfylder krav til kørekort, til ungdomsskolen
 • At gennemføre kursus i færdselsrelateret førstehjælp målrettet unge knallertkørere og at aflevere kopi af kursusbeviset på ungdomskolen
 • At gennemføre knallertundervisningen og gå op til teori- og køreprøve

Kommunen har ansvar for:

 • At ungdomsskolen udbyder knallertundervisning
 • At der bliver opkrævet betaling for knallertundervisningen
 • At indberette til kørekortregistret, at der skal udstedes kørekort til en ansøger (sker via Borgerservice)

Hent "Retningslinjer for knallertundervisning"