Krav til undervisningen

Sådan planlægger du undervisningen.

Sådan planlægger du undervisningen.

Krav til undervisningen

Undervisningen til lille knallert omfatter min. 30 lektioner af 45 minutter, fordelt på minimum:

  • 16 teori-lektioner (heraf 1 lektion til teoriprøve for holdet)
  • 14 praktiske lektioner (heraf 2 lektioner til praktisk køreprøve for max. 6 elever)

Der skal minimum være 14 kalenderdage fra og med første undervisningsgang til og med den praktiske køreprøve.

Eleverne må max. have 4 lektioner på en hverdag og max. 6 lektioner på en fridag/weekenddag. Undervisningen på én enkelt hverdag må dog forlænges med op til 2 lektioner.

Undervisningen skal tilrettelægges sådan, at teori følges af relevant praktik.

Alle emner er obligatoriske

Alle emnerne (A-G) er obligatoriske. Det er undervisernes ansvar, at alle emner bliver gennemgået, og at fordelingen mellem teori- og praksis overholdes.

Rækkefølgen i gennemgangen af emnerne må gerne ændres, hvis det falder mere naturligt.

Forslag til lektionsfordeling

Som rettesnor har vi udviklet 3 forslag til fordeling af lektioner på hhv. 8, 6 eller 5 undervisningsgange.

Herunder kan du hente

  • Lektionsforslag med 5 undervisningsgange
  • Lektionsforslag med 6 undervisningsgange
  • Lektionsforslag med 8 undervisningsgange