Hvad er Kommunernes Skoletrafiktest?

Læs om testens formål og indhold.

To skolebørn på vej

Kommunernes Skoletrafiktest er en årlig måling af, hvordan det går med skoler og kommuners arbejde med trafikundervisningen i Danmark.

Hvorfor en årlig test?

Formålet med testen er at styrke trafikundervisningen på alle landets skoler (folke-, privat- og friskoler). En årlig test er et effektivt redskab til at sikre, at der skabes et vedvarende fokus på trafiksikker adfærd for børn og unge. 

Jeres svar på testen sendes hvert år til Børne- og Undervisningsministeriet, så de ved, om de danske skoleelever får den nødvendige undervisning i Færdselslære. 

Hvad består testen af?

Testen består af et spørgeskema til jer på skolerne, som har 7 spørgsmål. Her spørger vi ind til trafikundervisning i indskolingen, på mellemtrinnet og i udskolingen. Derudover undersøger testen, om I har en færdselskontaktlærer og en trafikpolitik med mål for undervisningen. 

Spørgeskemaet sendes til jeres skoleleleder og kan besvares i samarbejde med jeres færdselskontaktlæreren.

Vi sender også et spørgeskema til kommunerne, som har 8 spørgsmål. Her spørger vi ind til, hvad jeres kommune gør for at understøtte trafikundervisningen i skolerne (afholde møder med skolerne, deltage i trafiksikkerhedskampagner på skoleområdet m.v.).


Spørgsmål og svar om Kommunernes Skoletrafiktest

Spørgsmål? Kontakt:

Rosa Nissen

Specialkonsulent

Tlf: +45 6165 0443

rn@sikkertrafik.dk


Se også: