Hvad er tidsplanen?

Se hvornår de forskellige aktiviteter finder sted.

Kommunernes Skoletrafiktest følger skoleårets gang, da den har fokus på skoler og undervisning.

Februar 2023: Information om årets test

Repræsentant fra Trafik & Miljø-forvaltningen og repræsentant fra Børn & Unge-forvaltningen samt skolechefer i de enkelte kommuner modtager en orienteringsmail om årets test og deres rolle.

Skolelederne og skolebestyrelser modtager ligeledes orienteringsmails om årets test og deres rolle. Færdselskontaktlærerene orienteres via nyhedsbreve.

Juni 2023: Udsendelse af online-spørgeskemaer

De to spørgeskemaer sendes af Epinion til henholdsvis kommuner og skoler i midten af juni 2023 (uge 24). 

August 2023: Frist for svar

Deadline for besvarelse af de to spørgeskemaer til hhv. kommuner og skoler er medio august (uge 33).

24.-25. oktober 2023: Kåring af vindere 

På Sikker Trafik-konferencen, som afholdes på Munkebjerg Hotel, den 24.-25. oktober 2023, kåres årets vinderkommune samt de fem regionale vinderkommuner.

November 2023: Resultater og anbefalinger 

Alle kommuner får tilsendt resultaterne af testen samt konkrete anbefalinger til hver enkelt kommune. Herunder også oplysninger om hvordan folkeskolerne, samt de privat- og friskoler der har givet samtykke, har klaret sig. 

Det politiske niveau i jeres kommune orienteres om jeres kommunes resultat og opfordres til at sætte fokus på skolebørns trafiksikkerhed.

Alle skoler får tilsendt generelle anbefalinger til at styrke trafikundervisningen.

Børne- og Undervisningsministeriet, Transportministeriet samt KL får ligeledes resultaterne tilsendt.

Spørgsmål? Kontakt:

Sisse Egeberg

Seniorprojektleder

Tlf: +45 5090 0513

se@sikkertrafik.dk