Hvem bliver oftest vred i trafikken?

SikkerTrafik svarer:

Jo oftere man kører i trafikken, og jo mere stresset man er, jo oftere reagerer man med vrede.

Læs mere om vejvrede