Hvad er vejvrede?

SikkerTrafik svarer:

Vejvrede er vrede over andre trafikanters opførsel i trafikken. Det kommer oftest til udtryk i form af fagter, tilråb eller tegn. Dernæst kommer trusler, spark eller slag på køretøj. Kun meget sjældent fører det til fysisk vold.

Læs mere om vejvrede