Hvor hurtigt må man køre med trailer?

SikkerTrafik svarer:

I byzone må du køre 50 km/t, uden for byzone 80 km/t, på motorvej 80 km/t. Med tempo 100-godkendt trailer må man køre max 100 km/t på motorvej og 80 km/t på lande- eller motortrafikvej. Vær opmærksom på lokale hastighedsgrænser.

Læs mere om regler for kørsel med trailer