Må man køre på el-løbehjul på fortovet?

SikkerTrafik svarer:

Nej, du må ikke køre på fortovet på el-løbehjul. Du skal køre på cykelstien, hvis der er cykelsti og følge cyklistsignaler og -skiltning.

Læs om reglerne for el-løbehjul her