Hvordan var hjelmbrugen blandt de 11-15-årige i 2022?

SikkerTrafik svarer:

I 2022 brugte ca. 6 ud af 10 11-15-årige cykelhjelm.

Læs om hvor mange der bruger cykelhjelm i Danmark