Hvad er positionslys?

SikkerTrafik svarer:

Positionslys på din bil må kun bruges, når du parkerer bilen eller venter ved en jernbaneoverskæring. I praksis vil du sjældent få brug for positionslyset.

Læs mere om lysene på bilen