Cyklistprøven er det sikre afsæt.

Rådet for Sikker Trafik og OK i nyt samarbejde om Cyklistprøven.

Cyklistprøven skaber tryghed i trafikken for både børn og forældre, og giver børn de bedste forudsætninger for at bevæge sig rundt på cyklen mellem skole, hjem, venner og fritidsaktiviteter. 

Vores nye partnerskab med OK Energi vil give børn en endnu bedre forudsætning for at komme sikkert og trygt frem.


”Når man er barn, skal det at cykle til skole eller i fritiden være sikkert, sundt og sjovt. Vi indgår i det her samarbejde, fordi vi sammen med Rådet for Sikker Trafik vil yde en aktiv indsats i forhold til at forbedre sikkerheden på vejene for børn i lige præcis den alder, hvor deres forældre slipper dem løs i trafikken på egen hånd”

OK Energi
ESG & Sustainability Partner
Steffen Toft Spiele

 


OK på vej
Med udgangspunkt i undervisning på landets skoler sætter OK Cyklistprøven i spil, og giver skolebørn en bedre forståelse af, hvad de bør være opmærksomme på, når de møder en lastbil på deres vej.

”OK på Vej” er en række skolebesøg, hvor et chaufførteam fra OK underviser skolebørn på mellemtrinnet i og supplerer med praktiske øvelser ved en tankvognen i skolegården.

Mere om Cyklistprøven
Cyklistprøven er på mange måder en skelsættende øvelse, der forener læring, tryghed og refleksion i fællesskabet mellem skole, forældre og børn. Det gør øvelsen til et vigtigt afsæt for et aktivt fritidsliv.

Cyklistprøven fokuserer på eleverne som kompetente cyklister, og tager udgangspunkt i de erfaringer eleverne allerede har gjort sig i trafikken.

Undervisningen er aktiv og involverende, fx skal eleverne både undervise og kontrollere hinanden.

Sociale fællesskaber
8 ud af 10 børn og unge er i dag aktive i foreningslivet (DGI, 2018). Her knytter børn sociale bånd, skaber frirum og deltager i foreningernes fællesskaber. Det skaber tryghed i hverdagen, netværk og er en afgørende faktor i forhold til børns trivsel.

Sundhed
At gå eller cykle til og fra skole, foreningslivet og vennekredsen er en vigtig kilde til fysisk aktivitet. Cyklen spiller en central rolle i den danske kultur, hvor det at kunne cykle forbindes med fritid, sundhed og glæde.