Uopmærksomhed i trafikken

Sammen med Forsikring & Pension sætter vi fokus på erhvervskørsel og uopmærksomhed, der en faktor i mere end halvdelen af alle dødsulykker.

Rådet for Sikker Trafik og Forsikring & Pension har samarbejdet siden 2012 om indsatsen Sikker Trafik Erhverv. I 2014 blev Forsikring & Pension også partnere på kampagneindsatsen mod uopmærksomhed i trafikken.

Trafiksikkerhed i virksomheder
Målet er at få danske virksomheder til at arbejde strategisk og praktisk med trafiksikkerhed forankret i virksomhedens topledelse. Det skal ske for at minimere skader og ulykker i trafikken i arbejdstiden.

  • 30% af alle arbejdsrelaterede dødsulykker sker i trafikken (Kilde: Arbejdstilsynet)
  • Der er et erhvervskøretøj involveret i 1/3 af dødsulykkerne og i næsten hver 5. ulykke med tilskadekomne (kilde: Vejdirektoratet):

Samarbejdet har allerede bidraget til udviklingen af trafiksikkerheden i en lang række virksomheder, og i de kommende år vil vi fortsætte med at sætte sikkerhedskulturen på dagsorden i erhvervslivet.

Forsikring & Pension er medarrangør Trafiksikkerhedskonferencen, der afholdes hvert andet år. I forbindelse med konferencen uddeler Rådet for Sikker Trafik sammen med Forsikring & Pension den årlige 'Sikker Trafik Erhverv-pris' til en virksomhed , der har gjort en særlig indsats på området. Næste konference er i 2022.


"For den danske forsikringsbranche er Rådet for Sikker Trafik en helt naturlig samarbejdspartner. Vi har en fælles ambition om at forebygge skader og højne den generelle trafiksikkerhed."

F&P
Pia Holm Steffensen
Underdirektør, forsikring og forebyggelse


Uopmærksomhed - Kør bil når du kører bil!

Uopmærksomhed er en afgørende faktor i mere end halvdelen af alle trafikulykker. Forsikring & Pension er kampagnepartner på Rådet for Sikker Trafiks nationale uopmærksomhedskampagne ”Kør bil når du kører bil”, der sætter fokus på risikoen ved uopmærksom adfærd i trafikken.

Uopmærksomhedskampagnen ’Kør bil, når du kører bil’ har stor opbakning i befolkningen og får fine resultater i de evalueringer, der løbende bliver lavet. Seneste evaluering af kampagnen er udført af Epinion i efteråret 2021. Her er 1.705 bilister i aldersgruppen 18-65 år blevet interviewet.

  • 73 % har kendskab til et eller flere af kampagnens elementer.
  • 97 % synes at kampagnen er god/meget god.
  • 91 % siger at ”kampagnen har fået mig til at tænke over, at det at køre bil er en opgave, der kræver min fokus”.
  • 84 % siger at ”kampagnen har motiveret mig til at have fokus på trafikken, når jeg kører bil”.