Mobiltelefon og uopmærksomhed i trafikken

Hvad siger loven?

Loven paragraf-tegn

Det er forbudt at bruge håndholdt mobil og fx taste eller skrive på dit smartwatch på håndleddet, når du kører.

Det gælder både, når du kører personbil, lastbil, bus, motorcykel, lastbil, stor knallert, lille knallert, traktor, motorredskab, cykel, el-løbehjul og andre små motoriserede køretøjer, samt hvis du rider. 

Forbuddet mod at bruge mobil mv. håndholdt gælder også, når du fx holder for rødt eller holder i kø. For så betragtes du stadig som kørende. Hold ind til siden og stands, hvis du vil bruge håndholdt udstyr.

Det koster det at bruge håndholdt mobil under kørslen: 

  • I bil, lastbil, bus, stor knallert, motorcykel mv.: 1 klip i kørekortet, en bøde på 1.500 kr. og 500 kr. til Offerfonden
  • Lille knallert: 1.500 kr. i bøde
  • På cykel: 1.000 kr. i bøde
  • På el-løbehjul og andre små motoriserede køretøjer: 1.000 kr. i bøde.

Vis hensyn og vær opmærksom

Den vigtigste grundregel i Færdselsloven handler om, at alle skal vise hensyn til hinanden og være opmærksomme, så der ikke opstår farlige situationer eller ulykker i trafikken.

§3. Trafikanter skal optræde hensynsfuldt og udvise agtpågivenhed, så at der ikke opstår fare eller forvoldes skade eller ulempe for andre, og således at færdslen ikke unødigt hindres eller forstyrres. Der skal også vises hensyn over for dem, der bor eller opholder sig ved vejen.

Det betyder i praksis, at alle har ansvar for at passe på hinanden, holde fokus på trafikken og se sig godt for.

Ofte stillede spørgsmål


Rådet for Sikker Trafiks nyhedsbrev

Ja tak, jeg vil gerne tilmelde mig nyhedsbrevet

Hold dig opdateret om nye regler i trafikken, få gode råd til at færdes sikkert og quiz dig klogere om trafik.

Nyhedsbrevet udkommer cirka en gang om måneden.

Se også: