Promillegrænser

Se promillegrænser for de forskellige køretøjer.

I Danmark er promillegrænsen 0,5.

Promillegrænsen gælder for:

 • Lille knallert
 • Stor knallert
 • Speed pedelec
 • Motorcykel
 • Bil
 • Lastbil
 • Bus
 • Elektrisk løbehjul
 • Elektrisk skateboard
 • Uniwheel og lign.
 • Motorredskab

Du kan godt blive straffet for spirituskørsel, selv om din promille er under 0,5. Det sker, hvis du er så påvirket, at du ikke er i stand til at køre sikkert.

Fuld på cykel

På cykel er der ingen fast promillegrænse. Men du må ikke cykle, hvis du er så påvirket, at du ikke kan cykle sikkert. Hvis politiet vurderer, at du ikke kan cykle sikkert, får du en bøde på 1.500 kr.

Hvad står der i Færdselsloven?

§53. For spirituskørsel straffes den, som fører eller forsøger at føre et motordrevet køretøj efter at have indtaget spiritus i et sådant omfang, at alkoholkoncentrationen i blodet under eller efter kørslen overstiger 0,50 promille, eller at alkoholkoncentrationen i udåndingsluften under eller efter kørslen overstiger 0,25 mg pr. liter luft.

Stk. 2. For spirituskørsel straffes endvidere den, som fører eller forsøger at føre et motordrevet køretøj efter at have indtaget spiritus i et sådant omfang, at den pågældende ikke kan føre køretøjet på betryggende måde.

Stk. 3. Cykel, hestekøretøj eller hest må ikke føres eller forsøges ført af nogen, der af de grunde, der er nævnt i stk. 2, eller som følge af påvirkning af spiritus befinder sig i en sådan tilstand, at han er ude af stand til at føre køretøjet eller hesten på betryggende måde.

Læs mere i Færdselsloven.

Rådet for Sikker Trafiks nyhedsbrev

Med Rådet for Sikker Trafiks nyhedsbrev holder vi dig opdateret om nye regler i trafikken, gode råd til at færdes sikkert, du kan quizze din trafikviden og se interessante videoer.

Nyhedsbrevet udkommer ca. en gang om måneden.

Ja tak, jeg vil gerne tilmelde mig nyhedsbrevet