1,2 - 2,0 promille

Du mister kørekortet i tre år, får bøde og skal på ANT-kursus.

Her kan du se, hvad straffen er for spirituskørsel med en promille på 1,2- 2,0 promille.

Straffen er for 1. gangstilfælde, hvor der ikke er sket nogen ulykke i forbindelse med spritkørslen.

Promille mellem 1,2 og 2,0

  • Du får frakendt kørekortet ubetinget i 3 år. Alternativt kan du søge om at køre med alkolås i 3 år, så du fortsat kan køre bil. Læs om, hvordan du søger om alkolås hos Færdselsstyrelsen.

  • Du får en bøde, der ca. svarer til din netto månedsløn gange med promillen

  • Du skal gennemføre et ANT- kursus (ANT står for Alkohol, Narko og Trafik), inden du kan generhverve kørekortet/køre med alkolås. Kurset varer 12 timer fordelt på 4 lektioner à 3 timer, og det koster 3200 kr. Læs mere om ANT-kurset hos Regionerne.

  • For at generhverve dit kørekort/køre med alkolås, skal du bestå en kontrollerende køreprøve (både teori- og køreprøve)

Politiassisten Christian Berthelsen fra Rigspolitiet forklarer her om straffen for spritkørsel med en promille mellem 1,2 - 2.0.