Medicin og stoffer i trafikken

Hvad siger loven?

Når du færdes i trafikken, skal du kunne køre sikkert.  

Du må ikke være så træt, syg eller påvirket til, at det har indflydelse på din kørsel. Det gælder også, selvom du har taget medicin på recept.  

Du skal altid være i stand til at køre på en ”fuldt betryggende måde”.

Der er nulgrænse for ulovlige stoffer i trafikken. Det betyder, at det er forbudt at køre bil og andre motorkøretøjer, hvis du har indtaget ulovlige stoffer.  

Du kan læse reglerne i Færdselslovens § 54 

Nulgrænsen for ulovlige stoffer gælder for følgende køretøjer:

  • El-løbehjul og andre små motoriserede køretøjer 
  • Lille knallert 
  • Stor knallert 
  • Speed pedelec 
  • Bil 
  • Lastbil 
  • Bus 
  • Traktor 
  • Motorredskab