Køreuddannelsen

Hvad skal undervisningen indeholde, og hvad skal du have tjek på?

Tag kørekort

Få styr på lektionsplanen

Når du begynder på din køreuddannelse, skal du have en lektionsplan

Du får udleveret to lektionsplaner:

Den ene lektionsplan er til dig, så du kan følge med i, at du får dine teori- og kørelektioner i den rigtige rækkefølge. Du kan også følge med i, hvor langt du er kommet.

Den anden lektionsplan opbevares på køreskolen, og du og din kørelærer skal underskrive den umiddelbart efter hver lektion og notere, hvor lang tid lektionen har varet. Lektionsplanen med jeres underskrifter fungerer som et bevis på den undervisning, du får.

Brug lektionsplanen til at sikre, at du får den undervisning, loven kræver. Og tjek, at du har modtaget den undervisning, du skriver under på.

Din køreuddannelse skal minimum bestå af følgende:

Teoriundervisning

Din teoriundervisning består af 29 lektioner a 45 minutter. Mange køreskoler underviser 2-4 teorilektioner pr. undervisningsgang.

Selvstudium: Hvis du er fraværende fra køreundervisningen i højst 4 teorilektioner, kan du på særlige vilkår indhente det forsømte ved selv at gennemgå de manglende teoretiske emner.

Manøvrebane

Du skal have 4 lektioner på manøvrebane, som er en lukket øvelsesplads. Det er lovpligtigt og dit ansvar, at du har gennemført de 4 lektioner, før du kommer ud at køre i trafikken. Hvis det ikke bliver overholdt, kan du få en bøde, når politiet kontrollerer din lektionsplan inden køreprøven.

Kørsel på vej

Køreuddannelsen består af 16 lektioner i manøvrer på vej. De indeholder blandt andet:

 • Igangsætning og standsning ved vejkant
 • Placering under ligeudkørsel
 • Hastighed under ligeudkørsel
 • Vognbaneskift og sammenfletning
 • Vending og bakning
 • Kørsel forbi holdende køretøjer, gående mv.
 • Møde med andre
 • Kørsel foran eller efter andre
 • Overhaling
 • Kørsel i trafiksanerede områder, fx fartdæmpede, lege- og opholdsområder
 • Fremkørsel mod kryds
 • Ligeudkørsel i kryds
 • Højresving i kryds
 • Venstresving i kryds
 • Kørsel i rundkørsler
 • Motorvejskørsel
 • Kørsel ved siden af andre (tæt trafik)
 • Kørsel i tunnel
 • Standsning og parkering
 • Kørsel i mørke og lygtetændingstiden

Køreteknisk anlæg

Du skal have 4 lektioner på køreteknisk anlæg. Du kan tidligst komme på køreteknisk anlæg, når du har gennemført alle 29 teorilektioner og haft de obligatoriske 16 lektioner på vej. Det er dog en mulighed at gemme de to sidste obligatoriske kørelektioner, fx til en evaluerende køreprøve eller til repetition efter behov.

På køreteknisk anlæg skal du medbringe din lektionsplan (kørelærerens eksemplar i udfyldt stand frem til køreteknisk anlæg) og en udfyldt ansøgning om kørekort. Du bør også medbringe billed-id.

Teoriprøve

Til din teoriprøve bliver du testet i din viden om trafik og kørsel. Du skal svare på spørgsmål til 25 billeder. Prøven varer normalt ca. en halv time, og du må ikke medbringe hjælpemidler. Teoriprøven foregår hos politiet.

Køreprøve (praktisk prøve)

Til din køreprøve (den praktiske prøve) skal du vise, at du har lært at køre bil på en sikker måde, og at du kender reglerne i trafikken. Du bliver testet både i dine færdigheder og din adfærd. Du skal køre mindst 25 minutter i trafikken. Ud over selve kørselstiden bliver du testet i din viden om bilens udstyr. Køreprøven slutter med en evaluering.

Køreprøven kan forlænges eller afbrydes, hvis din viden eller dine kørefærdigheder er utilstrækkelige. Svarer du fx forkert på de tekniske spørgsmål om bilens udstyr, kan den sagkyndige (censor) beslutte, at du ikke har bestået prøven. Det samme gælder, hvis den sagkyndige undervejs vurderer, at du ikke kører godt nok.

Kurset i færdselsrelateret førstehjælp varer 8 timer: 4 timers undervisning om basal genoplivning og 4 timer om færdselsrelateret førstehjælp. Formålet med kurset er at gøre dig i stand til at yde førstehjælp, hvis der sker en trafikulykke.

Hvor lang tid tager det?

De fleste bruger 3-5 måneder på at tage kørekort. Men det er forskelligt, hvordan køreskolerne planlægger lektionerne. Og endeligt er det forskelligt, hvor hurtigt man lærer, og om man fx har brug for flere kørelektioner end de obligatoriske 16.

Du kan også opleve ventetid på teori- og køreprøven (den praktisk prøve).

Download vores tjekliste og få overblik over det, du skal holde styr på.

Se alt det du skal have tjek på

Hold øje med din lektionsplan

Du får udleveret to lektionsplaner, når du begynder på din køreuddannelse. Den ene er til dig, så du kan følge med i, at du får dine teori- og kørelektioner i den rigtige rækkefølge. Den anden opbevares på køreskolen, og du og din kørelærer skal underskrive den umiddelbart efter hver lektion og notere, hvor lang tid lektionen har varet.  Lektionsplanen med jeres underskrifter fungerer som et bevis på den undervisning, du får.

Medbring din lektionsplan til alle lektioner, og hold øje med, at din teori- og køreundervisning sker i samme rækkefølge som i lektionsplanen.

Du skal have kørt mindst 14 lektioner, inden du kan komme til teoriprøve, og have kørt 16 lektioner, før du kan blive indstillet til køreprøve (praktisk prøve). Du skal derfor holde øje med, om du får de lektioner, som du skal have, og at du skriver under på det rigtige i din lektionsplan.

Hvis din kørelærer vurderer, at du fx efter ti minutters øvelse på motorvej gør det godt, og vil køre væk fra motorvejen, så skal du kræve at få den fulde tid på motorvejen.

Er lektionsplanen ikke udfyldt korrekt, risikerer du at blive afvist eller få en bøde, når politiet kontrollerer den inden køreprøven.

Undervisningen opfylder kravene når …

 • Undervisningen følger din lektionsplan.
 • Teoriundervisningen ikke kun sker som it-undervisning. Der skal også være klasseundervisning.
 • Teoriundervisningen foregår med andre, der er lige så langt i forløbet som du.
 • Undervisningen er baseret på billeder/illustrationer mv., så du trænes i at vurdere trafikken.
 • Dine første kørelektioner foregår på lukket bane (manøvrebane), hvor du kører alene i bilen.
 • Køreundervisningen omfatter kørsel i og uden for by, på motorvej, motortrafikvej og mørkekørsel. Din mørkekørsel må tidligst ske en time efter solnedgang og en time før solopgang.
 • Hvis din køreskole ikke opfylder kravene, kan du klage.

Det skal du medbringe til teori- og køreprøve (praktisk prøve)

 • Udfyldt og godkendt ansøgning om kørekort med foto og lægeunderskrift på bagsiden.
 • Hvis den ikke er udfyldt korrekt, kan du blive afvist eller få en bøde.
 • Gyldig legitimation: Pas eller fødsels-/dåbs-/navneattest og billedlegitimation. Hvis dit personnummer ikke fremgår af attesten, skal du medbringe et offentligt dokument med dit personnummer. Alternativt kan du medbringe tidligere udstedte kørekort.

Rådet for Sikker Trafiks nyhedsbrev

Ja tak, jeg vil gerne tilmelde mig nyhedsbrevet

Hold dig opdateret om nye regler i trafikken, få gode råd til at færdes sikkert og quiz dig klogere om trafik.

Nyhedsbrevet udkommer cirka en gang om måneden.

Se også: