Markant stigning i spritulykker med unge

Nye tal viser, at flere unge siger, at de har kørt spritkørsel. Den kedelige udvikling afspejler sig også i antallet af ulykker.

Hvor sikker er du i trafikken? Tag testen.

21.06.2021

Rådet for Sikker Trafik har i en ny undersøgelse taget pulsen på de 17 til 24-åriges alkohol- og trafikvaner. Resultaterne er nedslående: I 2019 svarede 8 procent af de unge, at de havde kørt bil med for meget alkohol i blodet, mens tallet er steget til 15 procent i 2020.

- Unge bilister er i ekstra stor risiko for at ende i en ulykke, når de blander alkohol og trafik, fordi de samtidigt mangler rutine. Så det er nogle tal, som vi ser på med stor bekymring, siger Michelle Laviolette, seniorprojektleder i Rådet for Sikker Trafik.

Samtidig var der i 2020 betydeligt flere dræbte og alvorligt tilskadekomne i trafikulykker med en spirituspåvirket ung bilist end tidligere år. Der kan være tale om et tilfældigt udsving i ulykkestallene, men niveauet var sidste år væsentligt højere end gennemsnittet for perioden 2015-2019.

- De unge har altid været overrepræsenteret i trafikulykker, men de nye tal går i den helt forkerte retning. Det er derfor vigtigt, at vi bliver ved med at have fokus på, hvordan de unge kommer sikkert ud og hjem. Mange ulykker ville kunne undgås, hvis der var flere unge, som turde sige fra. Er du forælder til en ung, så husk at få talt med ham eller hende om, hvordan de kommer hjem, før de tager til fest, siger Michelle Laviolette.

På den helt lange bane har der været et fald i antallet af spritulykker med unge. Men de nye tal viser, at vi ikke er i mål endnu. Derfor er det vigtigt, at vi forstærker et ellers velfungerende samarbejde om at forebygge spritulykker blandt unge. Det kræver et fokus på undervisning i trafiksikkerhed, politikontrol, kampagner og en ændring af vores alkoholkultur. Desuden skal vi alle blive bedre til at gribe ind, hvis vi oplever spritkørsel i vores omgangskreds.

Om undersøgelsen blandt unge

Spørgeskemaundersøgelse foretaget af Wilke for Rådet for Sikker Trafik i 2019 og 2020. Spørgeskemaundersøgelsen er foretaget blandt 17-24-årige og er repræsentative på de enkelte årgange, køn og politikredse.

”Har du indenfor de seneste tre år: Selv kørt bil, selvom du havde drukket mere alkohol end tilladt?” (Spørgsmål kun stillet til dem, der selv kører bil)

2019:

• Ja, en gang: 6 procent
• Ja, flere gange: 2 procent
• Ved ikke: 1 procent
• Nej: 91 procent

Respondenter: 1.354

2020:
• Ja, en gang: 10 procent
• Ja, flere gange: 5 procent
• Ved ikke: 3 procent
• Nej: 82 procent

Respondenter: 1.508

Fakta om spiritusulykker blandt unge (kilde Vejdirektoratet)

• I 2020 var der 50 alvorlige personskader (dræbte og alvorligt tilskadekomne) i ulykker med
en spirituspåvirket 17 til 24-årig bilist.
• Gennemsnittet for 2015 til 2019 lå på 32 alvorlige personskader per år.

Kontaktinformation:

Jeppe Gudmandsen, pressekonsulent i Rådet for Sikker Trafik. 2811 5863