Kørekort til 17-årige

Den 1. januar 2017 starter en 3-årig forsøgsordning, så man kan tage kørekort allerede som 17-årig. Men man skal køre sammen med en erfaren bilist som ledsager, indtil man fylder 18 år.

17.11.2016

Forsøgsordningen med kørekort til 17-årige skal sikre, at de unge får mere erfaring i at køre i trafikken, så de er bedre klædt på til at færdes sikkert, når de fylder 18 år og må køre alene.

Læs alt om reglerne for kørekort til 17-årige her: www.sikkertrafik.dk/kørekort17år . Det er Rådet for Sikker Trafik og Transport- og Bygningsministeriet, der står bag hjemmesiden.

Baggrunden for forsøget

Erfaringer fra Tyskland viser, at det kan have gavnlig effekt på de unges trafiksikkerhed, at de får mere erfaring i at færdes i trafikken under sikre forhold med en voksen ved deres side, før de slippes løs på egen hånd som 18-årige.

Forsøget vil blive evalueret både løbende og ved forsøgets afslutning efter tre år. På baggrund af resultaterne bliver det senere besluttet, om ordningen skal gøres permanent eller om der fx skal laves ændringer.

Kontakt:

Mogens Kjærgaard Møller, adm. direktør, Rådet for Sikker Trafik: 40 36 78 01.
Pernille Ehlers, specialkonsulent, Rådet for Sikker Trafik: 61 70 41 09.
Jan Thane, pressechef, Transport- og Bygningsministeriet: 20 61 01 70.