Politi, kommuner og skoler

Fem ting politiet kan bidrage med.

Politiet samarbejder med skoler og kommuner om at grundlægge sikre vaner i trafikken hos børn og unge. 

I Færdselsloven § 3, stk. 3 står der:

Det påhviler politi og vejmyndigheder efter samråd med skolerne at træffe foranstaltninger til at beskytte børnene mod farerne fra den kørende færdsel på deres vej til og fra skolen.

Politiets færdselsfaglige ekspertise er også et afgørende bidrag til skolernes færdselsundervisning. En undersøgelse viser, at 88 % af lærerne peger på politiet, som den vigtigste faktor til at styrke færdselsundervisningen.

Ifølge "Cirkulære om politiets bistand ved færdselsundervisningen i skolerne", påhviler det skolen og dens lærere at gennemføre færdselsundervisningen. Men det er af "den højeste betydning, at skolen samarbejder med politiet."

Fem ting politiet kan bidrage med: 

Det er en stor fordel, at man i kredsen koordinerer den politifaglige bistand til skolerne.

Politiet kan fx bidrage på følgende måde:

  1. Færdselskontroller ved skolestart og skolepatruljekampagne
  2. Deltage i gå-prøven, Den lille 'Cyklistprøve' og 'Cyklistprøven'
  3. Tilsyn med skolepatruljer og deltagelse i fx kampagnen 'Den Sureste Uge'
  4. Knallert- og lygtekontroller
  5. Deltagelse i netværksmøder med færdselskontaktlærere og kommune samt forældremøder

Rådet for Sikker Trafik deltager gerne i fx kreds- og lokalrådsmøder eller netværksmøder for færdselskontaktlærere, kommune og politi.

Kontakt

Petrea Overgaard Busck

Specialkonsulent

Tlf: +45 2871 2532

pb@sikkertrafik.dk