Persondatapolitik

Her kan du læse, hvordan Rådet for Sikker Trafik anvender de personoplysninger, du efterlader dig, når du benytter vores hjemmeside og services.

Om Rådet for Sikker Trafiks persondatapolitik

Generelt skal du være opmærksom på, at du som internetbruger efterlader dig elektroniske spor. Rådet varetager udelukkende ideelle interesser og har således ingen kommerciel interesse i de oplysninger, som du efterlader. Vi bruger alene data til at lære, og for at gøre vores services bedre.

Rådet for Sikker Trafik anerkender behovet for at beskytte oplysninger, som gives via digitale tjenester. Som udgangspunkt gemmer vi ikke personhenførbare oplysninger. Kun hvis vi har brug for at svare dig eller at henvende os til dig for at følge op på en sag, registreres data. Vi bruger aldrig dine oplysninger til andet end det, du har givet os lov til.

I forbindelse med tilmelding til nyhedsbreve, events og konkurrencer, køb eller bestilling i vores webshop mv. kan du blive bedt om indtaste personlige oplysninger. Disse informationer er tilgængelige for udvalgte medarbejdere.

Du kan til enhver tid blive slettet gennem henvendelse til relevant kontaktperson.

Din færden på sikkertrafik.dk og brug af nyhedsbreve

Rådet for Sikker Trafik har løbende adgang til statistiske oplysninger om besøgende på sikkertrafik.dk og brug af nyhedsbreve. Det er ikke muligt at genkende enkelte personer ud fra disse oplysninger.

Oplysningerne anvendes til at forbedre opbygningen af vores hjemmeside, nyhedsbreve og til at målrette annoncering af Rådets informationsindsatser på relevante annonceplatforme, f.eks. Facebook.

Indsamling ved henvendelse i en konkret sag

Ved henvendelse til Rådet for Sikker Trafik via internettet i forbindelse med et konkret spørgsmål vil din henvendelse blive gemt elektronisk.

For skoler der benytter undervisningsmaterialerne:  Gåprøve, Lille Cyklistprøve, Cyklistprøven, Talknuser, Skolepatrulje, Testpiloter og 360

Når du og dine elever benytter undervisningsmaterialerne skal I bruge jeres personlige login (UNI-login). Rådet gemmer ingen personlige oplysninger om dig eller dine elever. UNI-login benyttes som autorisationsmetode.

Særligt for Cyklistprøven: Den cykelrute som skolen benytter år efter år, gemmes. Det er en service som lærerne sætter pris på og som sparer dem tid og besvær.  

Deltagelse i spørgeskemaundersøgelser, fokusgrupper og interviews

For at få viden om effekten af vores tiltag, og for at afdække holdninger, viden og adfærd i trafikken laver Rådet for Sikker Trafik løbende undersøgelser, prætest og evalueringer. Formålet er at forbedre det forebyggende arbejde, og at skabe nye indsigter omkring trafiksikkerhed.

Rådet for Sikker Trafik bruger kun dine data til de formål vi har oplyst dig om og som du har accepteret. Med mindre andet aftales, slettes personlige oplysninger senest tre måneder efter undersøgelsens færdiggørelse.

Formidlingen af resultaterne fra en undersøgelse eller evaluering vil aldrig ske på personniveau. Hvis resultaterne af en undersøgelse bliver videregivet til 3. part, vil det altid være i anonymiseret form, og din personlige deltagelse vil ikke kunne identificeres.

Hvis din deltagelse honoreres, er du selv ansvarlig for at opgive dit honorar til SKAT jf. SKATs vejledning om "Gaver fra andre end den nærmeste familie".

Se i øvrigt Rådets persondatapolitik her på siden.

Konkurrencer udbudt af Rådet for Sikker Trafik

Medmindre andet anføres gælder følgende generelle konkurrencebetingelser:

Konkurrencen udbydes af Rådet for Sikker Trafik, Lersø Parkallé 111, 2100 København Ø, tlf. 3916 3939, info@sikkertrafik.dk.

Konkurrenceperioden, udtrækningstidspunktet og præmien vil fremgå af konkurrencens hjemmeside eller andre relevante kommunikationsprodukter. Konkurrencen er ikke købsbetinget.

Du deltager i konkurrencen ved at følge konkurrencens anvisninger og ved at afgive dine kontaktoplysninger. Du kan kun deltage én gang. Vi trækker lod blandt alle, der deltager.

Lodtrækningen finder sted umiddelbart efter konkurrencen slutter. Vinderne af konkurrencen får direkte besked via e-mail, telefon eller Facebook. 

Som vinder er du forpligtet til at respondere inden for 48 timer, ellers går præmien til en anden. I så fald, trækkes der lod blandt deltagerne i konkurrencen. Præmierne kan ikke ombyttes til kontanter eller andre varer.

Når du deltager i konkurrencer udbudt af Rådet for Sikker Trafik accepterer du, at vi gemmer dine kontaktoplysninger jf. ovenstående persondatapolitik. Deltageroplysninger slettes efter præmieoverrækkelsen og senest tre måneder efter konkurrencens afslutning.

Ved begrundet mistanke om snyd forbeholder Rådet for Sikker Trafik sig retten til at udelukke deltagere fra lodtrækningen.

Ansatte hos Rådet for Sikker Trafik samt medlemmer af disses husstande må ikke deltage i konkurrencer udbudt af Rådet for Sikker Trafik.

Rådet for Sikker Trafik forbeholder sig ret til uden varsel at ændre i konkurrencebetingelserne.

Falske profiler i omløb på de sociale medier

Fra tid til anden ser vi desværre falske konti, der udgiver sig for at være Rådet for Sikker Trafik. 

Vær opmærksom på, at vi aldrig kommer til at bede dig om penge.

På Facebook er vores officielle konto Rådet for Sikker Trafik, og på Instagram hedder vi Raadet_for_sikker_trafik.

Du kan genkende de falske profiler på, at de ofte ikke har ret mange følgere, måske først lige for nyligt er blevet oprettet, og at de ikke har et blåt flueben.

Anmeld gerne profilerne, hvis du ser dem.

Særligt om Rådet for Sikker Trafiks invitation (postkort) til forældre til treårige

Rådet for Sikker Trafik er en privat organisation som støtte af offentlige tilskud. Rådet for Sikker Trafik løser væsentlige opgaver i offentlighedens interesse. Rådet for Sikker Trafik betragtes derfor adgang som en del af den offentlige forvaltning og har, som sådan, f.eks. adgang til adresseudtræk fra CPR-kontoret. Rådet har adgang til at sende en invitation til alle danske forældre til to- til treårige børn. En invitation med gratis adgang til øvelser og tips med alderssvarende trafiktræning. Rådet udfører opgaver i samfundets interesse og sikrer at alle forældre har fri og lige adgang til opdateret viden om trafiksikkerhed og trafiktræning af børn. Et arbejde som efterfølgende forlænges til børnehave og skole.

Udsendelsen af invitationen (postkortet) fungerer praktisk på denne måde:

  1. Rådet anmoder CPR-kontoret om fremsendelse af adresser til den godkendte leverandør som Rådet har kontrakt og databehandleraftale med
  2. CPR-kontoret gennemfører såkaldte kørsler eller datatræk som sendes til godkendte leverandør
  3. Leverandør udsender invitationer til forældrene i udtrækket
  4. Leverandør sletter data

Rådet for Sikker Trafik er på intet tidspunkt i besiddelse af din adresse. Data, som Rådets leverandør udsender på baggrund af, rummer ikke cpr.nr., men alene forældres navn og postadresse.

Som forældre kan man altså ikke henvende sig til Rådet og blive slettet. Rådet har ikke data. Efter endt udsendelse sletter leverandøren din adresse.

Handelsbetingelser ved køb i webshop

Ordrer tillægges udgifter til porto. Priserne er ekskl. moms.

Fortrydelse: 14 dage efter du har modtaget varen. 

Ekspeditionstiden er 6 til 7 hverdage fra vi modtager ordren.

Vi tager forbehold for ændringer.

Har du spørgsmål eller kommentarer, kan du skrive til Dorte Borg, dob@sikkertrafik.dk

Persondatapolitik