Organisation

Et medlemssekretariat med 30 medarbejdere.

Rådet for Sikker Trafik er en organisation, der i mere end 80 år har leveret råd og viden om trafiksikkerhed til danskerne. Vores 47 medlemmer er myndigheder, organisationer og brancherepræsentanter, der på hver sin måde bidrager til at løfte trafiksikkerheden i Danmark.

Rådet for Sikker Trafik får et drift- og kampagnetilskud fra det offentlige og modtager midler fra fonde og organisationer. Vi er tilknyttet Transportministeriet.

Dokumentation

Fundamentet i vores arbejde er dokumentation. Vi arbejder altid ud fra veldokumenterede problemstillinger og prioriterer prætest og evaluering af vores materialer højt. I dokumentationsafdelingen arbejder vi med målgruppeanalyser, evaluering og trafikfaglig dokumentation i form af ulykkesstatistikker og trafiksikkerhedsanalyser.

Kampagner

Vi udvikler landsdækkende kampagner om fart, spritkørsel, uopmærksomhed, cykelulykker og manglende sele. Kampagnerne er hver gang målrettet en specifik målgruppe med en særlig risikobetonet adfærd. Formidlingen af kampagnernes budskaber sker gennem udvalgte massemedier samt i vores netværk. Vi samarbejder med reklamebureauer, politiet og kommunerne, når vi laver kampagner.

Formidling

Vi formidler trafiksikkerhed til børn og unge. Det sker primært via vores gratis online materialer til skolerne, Sikker Trafik LIVE oplæg på ungdomsuddannelser og rådgivning om børn og trafiktræning. Vi arbejder med læring, pædagogik og formidling til børn og unge, og til de voksne der omgiver dem. Vi samarbejder med politiet, skoler, organisationer og kommuner.