Færre skal dø og komme til skade i trafikken.

Se de konkrete mål, vi arbejder for.

Trafikulykker koster hvert år mange liv og skader, som medfører store menneskelige lidelser og samfundsmæssige omkostninger.  

Selvom Danmark er et af de mest trafiksikre lande i verden, kan vi stadig blive bedre. Der er derfor sat ambitiøse mål for at nedbringe antallet af dræbte og tilskadekomne på de danske veje.  

Det er de mål, vi arbejder efter i Rådet for Sikker Trafik.

Færdselssikkerhedskommissionens Handlingsplan 2020-2030

Færdselssikkerhedskommissionens Handlingsplan er en politisk vedtaget, national plan for trafiksikkerheden i Danmark.

Handlingsplanen har sat konkrete mål for at halvere antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken over en 10-årig periode. Den rummer en lang række anbefalinger til indsatser for at nå målet gennem bl.a. undervisning og kommunikation, lovgivning, sanktion og kontrol, vejudformning, sikkerhedsudstyr, dataindsamling og forskning.

Mange af indsatserne indenfor undervisning, kommunikation og kampagner, der skal påvirke trafikanternes adfærd i en mere trafiksikker retning, varetages af Rådet for Sikker Trafik.  Det er et vigtigt område, da mere end 9 ud af 10 ulykker skyldes menneskelige fejl som fx for høj fart, spritkørsel, uopmærksomhed og manglende orientering.

Målsætning

I 2030 må der højst være 90 dræbte, 900 alvorligt tilskadekomne og 10.000 lettere tilskadekomne i trafikken.

Det svarer til ca. en halvering fra 2020-2030.

Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan - Mål og strategi

Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan - Anbefalinger til indsatser

Internationale målsætninger

Internationalt er der også sat målsætninger for trafiksikkerheden.

I EU har man vedtaget en målsætning om, at antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne på i trafikken skal reduceres med 50 % fra 2020-2030.

FN har stigende fokus på den globale trafiksikkerhed som et vigtigt indsatsområde, og trafiksikkerhed indgår direkte i både Verdensmål 3 og 11.

På Verdensplan er antallet af trafikdrab stigende. Derfor har FN erklæret perioden 2021-2030 for Second Decade of Action for Road Safety. Ligesom i Danmark er målsætningen at halvere antallet af trafikdræbte i perioden.


Rådet for Sikker Trafiks nyhedsbrev

Ja tak, jeg vil gerne tilmelde mig nyhedsbrevet

Hold dig opdateret om nye regler i trafikken, få gode råd til at færdes sikkert og quiz dig klogere om trafik.

Nyhedsbrevet udkommer cirka en gang om måneden.