Sekretariat

I Rådet for Sikker Trafik er vi 30 medarbejdere, som varetager det daglige arbejde.

Vi er er en arbejdsplads, hvor vi sparrer med hinanden, videndeler og hjælper hinanden, så vi kan levere det bedste til gavn for trafiksikkerheden.

Vores fagligheder er indenfor bl.a. kommunikation, retorik, journalistik, dokumentation, undervisning og marketing.

LIVE-ambassadører og pårørende

Rådet for Sikker Trafik har desuden tilknyttet et korps af foredragsholdere, kaldet LIVE-ambassadører. Korpset består af mennesker, der selv er kommet til skade i trafikken og  pårørende til trafikdræbte og undervisere, der holder oplæg på skoler og uddannelsessteder for at påvirke unges adfærd i trafikken.

Læs mere om LIVE

Organisationsdiagram