Medlemsorganisationer

Se hvem Rådet for Sikker Trafik består af. 

Rådet for Sikker Trafik er en sammenslutning af 47 myndigheder, organisationer og brancherepræsentanter, der alle bidrager til at løfte trafiksikkerheden i Danmark. 

Rådet for Sikker Trafik

Formand

Michael Svane

Næstformand

Politidirektør Kim Christiansen, Københavns Vestegns Politi

Medlemmer:

3F
Benny Nymark Andersen
www.3f.dk

Alkohol & Samfund
Ida Fabricius Bruun
www.alkohologsamfund.dk

Autig
Mads Engberg
www.autig.dk

AutoBranchen Danmark
Nicolai Fiil
www.daf.dk

Beredskabsstyrelsen
Henrik G. Petersen
www.beredskabsstyrelsen.dk

Business Danmark
Lars Bundgaard
www.businessdanmark.dk

Cyklistforbundet
Kenneth Øhrberg Kragh
www.dcf.dk

Danmarks Lærerforening
Pia Henriksen
www.dlf.org

Dansk Automobil Sports Union
Hans Bruun
www.dasu.dk

Dansk Erhverv
Jesper Højte Stenbæk
www.danskerhverv.dk

Dansk Kørelærer-Union
Bent Grue
www.dku.dk

Dansk Fodgænger Forbund
Karen-Margrethe Kundal
www.fodtrafik.dk

Dansk Metal
Carl Mahler
www.danskmetal.dk

Danske Motor Cyklister
Rolf Skovløkke
www.dmc-org.dk

Dansk Transport og Logistik
Frank Davidsen
www.dtl.eu

Danske Seniorer
Per K. Larsen
www.danske-seniorer.dk

Dansk Vejforening
Tove Hels
www.dv.dk

Danske Handicaporganisationer
Philip Rendtorff
www.handicap.dk

Lægeforeningen
Lars Binderup Larsen
https://www.laeger.dk

De Danske Bilimportører
Jonathan Schacht Halling Nielsen
www.bilimp.dk

Den Danske Bilbranche
Thomas Møller Sørensen
www.bil.di.dk

DI Transport
Karsten Lauritzen
www.danskindustri.dk

Falck Dannmark A/S
Teis Krag
www.falck.dk

FDM - Forenede Danske Motorejere
Dennis Lange
www.fdm.dk

Forsikring & Pension
Pia Holm Steffensen
www.forsikringogpension.dk

Færdselsstyrelsen
Stefan Søsted
www.trm.dk

ITD, Brancheorganisation for den danske vejgodstransport
Malene Vitus
www.itd.dk

ITS Danmark
Rasmus Lindholm
www.itsdanmark.dk

Justitsministeriet
Maria Carlsson
www.jm.dk

Kommunernes Landsforening
Lars Hedegaard Nielsen
www.kl.dk

KommunalVejteknisk Forening
Helle Schou
www.kvf.dk

KTC/ Det Kommunale Cykelfagråd
Lone Andersen

Landbrug og Fødevarer
Troels Steen Tvergaard
www.lf.dk

MC Touring Club
Lene Michelsen
www.mctc.dk

Motorcykel Importør Forening
Benny Carlsen

Motorcykel-Forhandler Foreningen
John Tange
www.mff-dk.dk

Politiforbundet i Danmark
Carsten Weber Hansen
www.politiforbund.dk

Rigspolitiet
Peter-Chresten Ekebjærg
www.politi.dk

Skole og Forældre
Anja Ravn Schmidt Joensen
www.skole-foraeldre.dk

Styrelsen for Patientsikkerhed
Bente Møller
www.stps.dk

Transportministeriet
Kirstine Hindsberger
www.trm.dk

Trænregimentet
Jacob Skovsgaard
www.forsvaret.dk

Vejdirektoratet
Jens Holmboe
www.vd.dk

Ældre Sagen
John Kirstein
www.aeldresagen.dk

Æresmedlem
Kirsten Ebbensgaard