Plakater og priser

Her kan du se plakater og vejledning til opsætning.

Årets kampagneelementer

Til forårets uopmærksomhedskampagne har vi disse to p-plads skilte til bil- og cykelparkering. Vejkantplakaten og p-plads skiltet er ens. Bestilling af plakater kan kun ske én gang årligt.

Bestil plakater i vores webshop (den åbner 5. februar 2024).

Plakat til 'Kør cykel, når du kører cykel'

Fokus på cykel p-pladser

Plakaterne er primært udviklet til at hænge ved cykelparkeringer, men kan også bruges til koncerter, byfester, fodboldkampe eller andre arrangementer, hvor folk kommer på cykel.

Plakat til 'Kør bil, når du kører bil'

Fokus på landeveje

Plakaterne er primært udviklet til landeveje med 80 km/timen, og vi anbefaler, at de opsættes der. Men de kan selvfølgelig også bruges til andre strækninger - afhængigt af den enkelte kommunes vejnet.

OBS! Vær særligt opmærksom på, at vejkantplakaterne placeres, så de ikke tager trafikanternes udsyn fra fx sideveje og udkørsler.

Plakaten produceres i 3 mm polystyren.

Stativ

Der er to slags stativer, et med og et uden trekantet fod. Den trekantede fod gør, at stativet står ekstra godt fast i blæsevejr og lign.

Priser (ekskl. moms)

P-plads 'Kør cykel' 47,7 x 68,2 cm (ekskl. strips): 124 kr.
Strips 10 stk: 31 kr.
Vejkantplakat 'Kør bil' 68,2 x 97,5 cm (ekskl. nitter): 164 kr.
Bolte og møtrikker - pakke til 5 plakater: 45 kr.
B
olte og møtrikker - pakke til 25 plakater: 200 kr.
Stativ (med el. uden trekantet fod): 173 kr.

Se mere i vores webshop.

Vejledende retningslinjer for opsætning af vejkantplakater

  • Plakaterne må ikke opsættes på broer, bygværker og portaler.
  • Plakaterne må ikke opsættes på den officielle afmærkning, dvs. færdselstavler, standere og signalregulering m.v.
  • Plakaterne må ikke hindre udsynet til færdselstavler, vejvisningstavler, signalregulering og lignende vejudstyr.
  • Plakater skal altid opsættes, så de ikke hindrer oversigt ved udkørsel fra sideveje og overkørsler.
  • Plakater må ikke opsættes nærmere end 30 m fra vejkryds, rundkørsler lysregulering og anden signalregulering.
  • Plakaterne skal opsættes mindst 0,5 m fra kørebanekant/asfaltkant og mindst 0,3 m fra kant af cykelsti.
  • Opsættes plakaterne ved fortov, bør man være opmærksom på, at plakaten ikke hindrer færdsel på fortovet for gående med barnevogne, trafikanter i kørestol mm.
  • Plakaterne skal fastgøres forsvarligt, så de ikke kan vælte eller løsrive sig i kraftig blæst.
  • Det anbefales, at plakater på en strækning i åbent land gentages ca. for hver 10 km (gerne oftere, afhængig af sidevejstilslutninger m.m.).
  • Plakaterne bør som hovedregel anbringes i begge kørselsretninger over for hinanden.

Spørgsmål?

Lisbeth Sahl Bauditz

Seniorprojektleder

Tlf: +45 4242 7027

lsb@sikkertrafik.dk

Dorte Borg

Administration

Tlf: +45 3916 3928

dob@sikkertrafik.dk