Om kampagnen

Se tidsplan, læs om baggrunden for kampagnen samt evalueringsresultater.

Tidsplan 

Nedenfor kan du se de overordnede milepæle i tidsplanen for kampagnen. Du kan også downloade en mere detaljeret tidsplan på denne side.

 • Uge 10-15: Tilmeldingsperiode til kampagnen og evt. bestilling af vejkantplakater mv. Læs mere i mailen, der er sendt til vores kontaktperson i Teknik- og Miljøforvaltningen samt vores kontaktperson i Børne- og Ungeforvaltningen den 4. marts.
 • April-juni: Orientér gerne kommunens skoleledere på skoler med skolepatruljer samt jeres netværk af skolepatruljeansvarlige lærere om, at I deltager i kampagnen.
  Hør evt. også, om de har oplevelser, der er relevante for jeres presseindsats, og om de i så fald vil medvirke til at sætte fokus på emnet. Læs mere i tidsplanen
 • Uge 19-23: Levering af bestilte vejkantplakater mv.
 • Uge 23: Vi sender udkast til pressemeddelelse mv. til alle kommuner, der deltager i kampagnen.
 • Uge 35: Opsætning af ”Pas på mig”-vejkantplakater på skoleveje mv. i nærheden af skolepatruljens placering(er). Plakaterne kan alternativt sættes op samtidigt med Skolestartskampagnens ”Børn på vej”-vejkantplakater.
 • Uge 36-38: Kampagnen gennemføres
 • Uge 39: Nedtagning af ”Pas på mig”-vejkantplakater.

Baggrund for kampagnen 

Der er generelt enorm opbakning til landets skolepatruljer i befolkningen, og skolepatruljernes tilstedeværelse er ikke blot en hjælp for de mindre elever, der skal krydse vejen. Den er også medvirkende til, at bilisterne på skolevejen sænker farten og har en øget opmærksomhed rettet mod børn på vejen. 

Samtidig kan morgentravlheden skabe tunnelsyn blandt nogle trafikanter, og den personlige iver for at komme frem til tiden kan overskygge den principielle opbakning til skolepatruljernes arbejde. Dette kommer til udtryk i form af manglende respekt og vilje til at overholde skolepatruljens anvisninger, og der er desværre også eksempler på chikanerende, truende og direkte farlig adfærd fra trafikanterne, som naturligvis gør skolepatruljeeleverne utrygge. 

I en undersøgelse foretaget af Epinion blandt skolepatruljeinstruktører fra 2020 svarer 45 %, at der inden for det seneste år har været episoder, hvor medlemmer af skolepatruljen er blevet chikaneret/har følt sig utrygge ved andre trafikanter. Det er en stigning fra 39 % i en tilsvarende undersøgelse fra 2017. 

Det er dog vigtigt at bemærke, at eleverne generelt føler sig trygge, når de udfører skolepatruljearbejdet. Selv om mange af eleverne også tilkendegiver at have oplevet ubehagelige/utrygge situationer, svarer 90 % i en undersøgelse fra 2019 blandt skolepatruljeelever, at de føler sig trygge, når de er skolepatrulje. 

Med kampagnen "Pas på skolepatruljen" ønsker vi sammen med jer og LB Forsikring at sætte fokus på elevernes vigtige arbejde og funktion på skolevejene og opfordre til, at man viser dem den respekt og det hensyn, de fortjener. 

45 % af SP-instruktørerne har oplevet ubehagelige episoder 

I 2020 gennemførte Epinion en undersøgelse blandt skolepatruljeinstruktører. Her svarede 45 %, at deres skolepatrulje inden for det sidste år havde oplevet ubehagelige episoder, hvor medlemmer af skolepatruljen var blevet chikaneret/havde følt sig utrygge ved andre trafikanter. Det følgende er eksempler på ubehagelige episoder, som skolepatruljeinstruktørerne har beskrevet med egne ord: 

"Nogle morgenbilister er utålmodige og kan blive irriterede på patruljen over ventetid. Nogle af skolens forældre som elever kan også finde på at vade over vejen på trods af patruljens anvisninger. Vi oplever heldigvis sjældent ubehagelige episoder, men de forekommer desværre indimellem." 

Vi oplever næsten ugentligt at blive råbt ad, få fingeren, spyttet på eller at være ved at blive ramt, da flere bilister ikke mener, at de skal standse for os.

"Vi har oftest problemer med cyklister, der cykler bag om skolepatruljen på fortovet eller imellem dem. I år oplevede vi en cyklist, der stoppede helt oppe ved en elev, samtidig med at hun spurgte, om de syntes, det var i orden, at hun skulle stoppe, når hun skulle på arbejde.

 

"Det handler mest om voksne der ikke respekterer skolepatruljens job, men som bare vader over fodgængerfelterne, når de ikke burde. Men da kommer jeg gerne som voksen ansvarlig ud og observerer ind i mellem og når børnene ønsker det. Jeg tager gerne fat i de voksne, der ikke accepterer skolepatruljen.

Undersøgelse blandt skolepatruljeinstruktører foretaget af Epinion for LB Forsikring og Rådet for Sikker Trafik, 2020. 

Kampagnens resultater og effekt 

Efter lanceringen af kampagnen i september 2021 foretog analysebureauet Wilke en evalueringsundersøgelse blandt et repræsentativt udsnit af befolkningen i alderen 18-75 år om kampagnen og kampagnens elementer (vejkantplakat og to film).  

Kampagnen er blevet godt modtaget. Her følger udvalgte resultater: 

Kampagnen som helhed 

 • 93 % synes meget godt/godt om kampagnen 
 • 93 % synes, det er meget relevant/relevant med en kampagne om at vise hensyn til skolepatruljerne 
 • 79 % motiveres til at følge skolepatruljens anvisninger 
 • 78 % motiveres til at anerkende skolepatruljerne, når de møder dem, fx ved at smile til dem, hilse på dem mv. 
 • 75 % siger, at kampagnen har fået dem til at tænke over, at skolepatruljen udfører en vigtig opgave for at få børn og voksne sikkert over vejen 

Kampagnens plakat ”Pas på mig” 

 • 90 % synes meget godt/godt om plakaten 
 • 81 % motiveres til at passe på skolepatruljen 
 • Plakaten har fået 80 % til at være opmærksomme på, om der var børn på vejen. 
 • 83 % af bilisterne, der har kørt for stærkt, sænkede farten, da de så plakaten. 

Kampagnens videoer ”Tak, fordi du stopper for skolepatruljen” 

 • 86 % synes, filmene er meget gode/gode 
 • 94 % er helt enige/enige i, at filmene fortæller, at man skal følge skolepatruljens anvisninger og f.eks. stoppe – også selv om man har travlt. 
 • 91 % er helt enige/enige i, at filmene fortæller, at skolepatruljerne udfører et vigtigt arbejde og fortjener respekt og ordentlig adfærd fra os andre. 

Har du spørgsmål til kampagnen:

Liv Knoblauch Kofoed-Jensen

Seniorprojektleder

Tlf: +45 2572 7110

liv@sikkertrafik.dk