Forretningsudvalg

Forretningsudvalget består af 14 medlemmer. 

Rådets forretningsudvalg består af 14 medlemmer; Rådets formand og næstformand, tre repræsentanter for Transportministeriet og to repræsentanter for Justitsministeriet samt syv medlemmer, der vælges blandt Rådet for Sikker Trafiks medlemmer for to år ad gangen.

Formand

Michael Svane

Næstformand

Politidirektør Kim Christiansen, Københavns Vestegns Politi

Øvrige medlemmer: 

Cyklistforbundet
Kenneth Øhrberg Kragh

Dansk Kørelærer-Union
Bent Grue

DI Transport
Karsten Lauritzen

FDM - Forenede Danske Motorejere
Stina Glavind

Forsikring & Pension
Pia Holm Steffensen

Færdselsstyrelsen
Stefan Søsted

Justitsministeriet
Maria Carlsson

Kommunernes Landsforening
Lars Hedegaard Nielsen

Rigspolitiet
Peter-Chresten Ekebjærg

Skole og Forældre
Charlotte Singerholm Hansen

Transportministeriet
Kirstine Hindsberger

Vejdirektoratet
Jens Holmboe