Forretningsudvalg

Forretningsudvalget består af 14 medlemmer. 

Rådet for Sikker Trafiks forretningsudvalg består af en formand og en næstformand, tre repræsentanter for Justitsministeriet og to repræsentanter for Transportministeriet samt syv medlemmer, der vælges blandt Rådet for Sikker Trafiks medlemmer for to år ad gangen.

Formand

Michael Svane

Næstformand

Politidirektør Kim Christiansen, Københavns Vestegns Politi

Øvrige medlemmer: 

Cyklistforbundet
Janus Boye

Dansk Kørelærer-Union
Bent Grue

DI Transport
Karsten Lauritzen

FDM - Forenede Danske Motorejere
Stina Glavind

Forsikring & Pension
Pia Holm Steffensen

Færdselsstyrelsen
Stefan Søsted

Justitsministeriet
Maria Carlsson

Kommunernes Landsforening
Julie Leth

Rigspolitiet
Peter-Chresten Ekebjærg

Skole og Forældre
Anja Ravn Schmidt Joensen

Transportministeriet
Jacob Heinsen

Vejdirektoratet
Jens Holmboe